Wonen met zorg in een aanleunwoning

Bent u in de gelegenheid om zelfstandig te wonen, maar heeft u wel zorg nodig in de directe omgeving? Dan is een van onze aanleunwoningen mogelijk een geschikte plek voor u. Iedere locatie van ENA voorziet in aanleunwoningen.

Zorg en dienstverlening in de aanleunwoning ontvangt u van ons Zorg Thuis team. U kunt gebruikmaken van de faciliteiten in de woonzorgcentra zoals maaltijden en activiteiten. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Aantal woningen
Locatie Nieuw Avondrust in Voorthuizen heeft 43 aanleunwoningen, locatie Ruimzicht in Barneveld heeft 23 aanleunwoningen, locatie Het Huis in de Wei in Scherpenzeel heeft 21 aanleunwoningen.

Wilt u in aanmerking komen voor een aanleunwoning? Dan gaat u als volgt te werk:

  1. U kunt informatie aanvragen over een van onze locaties. Daarvoor neemt u contact op met onze afdeling Klantadvies en -bemiddeling.
  2. U vraagt een Wlz-indicatie aan. Deze vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
  3. Er is bijna altijd een wachtlijst voor de aanleunwoningen. Houd hier dus rekening mee!

Extra
Bij locatie Ruimzicht worden nog 11 woningen verhuurd als seniorenwoning. In deze woningen ontvangt u geen zorg van ons Zorg Thuis team De verhuur van deze seniorenwoningen gaat via huiswaarts.nu.

VPT (Volledig Pakket Thuis) of MPT (Modulair Pakket Thuis)

Niet altijd is het nodig om naar een verpleeghuis te verhuizen om de benodigde zorg te krijgen. Bij onze locaties kunnen we met ons Zorg Thuis team zorg in uw eigen woonomgeving bieden. Alle zorg en ondersteuning worden dan in uw huis geboden op basis van een Wlz-indicatie. Deze Wlz-indicatie heeft voor thuis de leveringsvormen VPT (Volledig Pakket Thuis) en MPT (Modulair Pakket Thuis). Uitgangspunt is daarbij dat de woonlasten niet worden vergoed en dus voor eigen rekening blijven. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Klantadvies en -bemiddeling.

De cliënten met een VPT of MPT wonen in de directe omgeving van het verpleeghuis. Dit zijn de aanleunwoningen die bij alle drie de locaties te vinden zijn.

Scroll naar boven