Zorg

Wonen met zorg in aanleunwoningen

Bent u in de gelegenheid om zelfstandig te wonen, maar heeft u wel zorg nodig in de directe omgeving; dan is een van onze aanleunwoningen mogelijk een geschikte plek voor u. Iedere locatie van Zorggroep ENA voorziet in aanleunwoningen. Vanuit de woonzorgcentra bieden we de zorg en dienstverlening van ons Zorg Thuis team bij u in de aanleunwoning. U kunt gebruik maken van onze faciliteiten in de woonzorgcentra zelf zoals de maaltijden en activiteiten. We informeren u graag over de mogelijkheden.

U kunt hiervoor op twee manieren in aanmerkingen komen voor een aanleunwoning:

  1. Via de woningstichting. Voor de locaties Nieuw Avondrust in Voorthuizen en Ruimzicht in Barneveld kunt u terecht bij Woningstichting Barneveld. Voor de locatie Het Huis in de Wei in Scherpenzeel is dit niet mogelijk.
  2. Via Zorggroep ENA. Hierbij is er altijd een Wlz-indicatie nodig. In de aanleunwoningen wordt deze Wlz-indicatie omgezet naar een VPT.
    Vraag hiervoor de actuele informatie op bij Klantadvies en -bemiddeling.

VPT (Volledig Pakket Thuis) of MPT (Modulair Pakket Thuis)

Niet altijd is het nodig om naar een verpleeghuis te verhuizen om de benodigde verpleeghuiszorg te krijgen. In onze locaties kunnen we met ons Zorg Thuis team verpleeghuiszorg in uw eigen woonomgeving bieden. Alle zorg en ondersteuning worden dan in uw huis geboden op basis van een Wlz-indicatie. Deze Wlz-indicatie heeft voor thuis de leveringsvormen VPT (Volledig Pakket Thuis) en MPT (Modulair Pakket Thuis). Uitgangspunt is daarbij dat de woonlasten niet worden vergoed en dus voor eigen rekening blijven. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Klantadvies en -bemiddeling.

De cliënten met een VPT of MPT wonen in de directe omgeving van het verpleeghuis. Meestal zijn dit de aanleunwoningen die bij alle drie de locaties te vinden zijn.