Duurzaamheid en milieu

Naast het best mogelijke te doen voor onze bewoners en cliënten kijken we naar onze eigen voetafdruk. We maken zinvoller gebruik van wat schaars is en proberen het gebruik te reduceren. Onze plannen zijn ambitieus, we willen nog meer bijdragen op het gebied van duurzaamheid .

Om bij te dragen aan een schoner milieu is een milieumeerjarenplan opgesteld waarin doelen zijn geformuleerd.

Om maatschappelijk verantwoord ondernemen is een MVO-beleid opgesteld. Lees hier het complete MVO-beleid.

Conform de Green Deal 3.0 richt ENA zich op 5 ambities:

• Meer inzet op gezondheid van patiënten, cliënten en medewerkers;
• Vergroten bewustwording en kennis over impact van zorg op het klimaat;
• CO2 uitstoot 30% reduceren in 2026, 55% reduceren in 2030 (t.o.v. 2018) en
  100% reductie in 2050;
• Primair grondstofverbruik 50% reduceren in 2030 (t.o.v. 2016) en circulair
  in 2050;
• Verminderen milieubelasting door medicatie(gebruik).

Voor onze locaties Nieuw Avondrust in Voorthuizen, Ruimzicht in Barneveld en Het huis in de Wei in Scherpenzeel hebben we na de audit de Bronzen certificering van de Milieuthermometer Zorg ontvangen. Jaarlijks vindt er een controleaudit plaats om vast te stellen of er blijvend wordt voldaan aan de gestelde eisen. Om de COuitstoot te reduceren heeft ENA CO2-routekaarten laten opstellen door AAG. Hierbij is gekeken naar de huidige situatie en de verduurzamingsmogelijkheden van de gebouwen.

De conclusie van AAG is:
Op dit moment presteert ENA al een stuk beter dan de benchmark VVT . Waar de benchmark een uitstoot heeft van 60 kg CO2/m² vastgoed, heeft ENA een footprint van 47 kg CO2/m². Dit betekent ca. 20% betere prestatie dan gemiddeld!

Met alle ingeplande maatregelen is een directe CO2 reductie mogelijk van 54% in 2030 t.o.v. 2022. Aangezien ENA in 2022 al bijna 20% beter presteert dan de benchmark, is de Green Deal doelstelling voor 2030 absoluut haalbaar.

In de praktijk

Servicebureau
Het servicebureau is medio 2023 verhuisd naar een energiezuinig kantoor met energielabel A+, geheel voorzien van LED verlichting. Daarnaast ligt het kantoor centraal tussen onze locaties waarmee de reisafstanden beperkt zijn.

Ruimzicht
Op het dak van Ruimzicht zijn in 2023 zonnepanelen geplaatst en in gebruik genomen. De opbrengst van deze panelen voorziet voor een belangrijk deel in de energiebehoefte. Alle verlichting is vervangen door ledverlichting.

Het Huis in de Wei
Het nog beter isoleren van het dak van Het huis in de Wei en het aanbrengen van zonnepanelen is in voorbereiding. De oplevering wordt eind 2024 verwacht.

Nieuw Avondrust
Het klimaatbeheersingssysteem is doorgelicht. De aanbevelingen zijn overgenomen en voor een groot deel al gerealiseerd.
In combinatie met een lichte renovatie onderzoeken wij ook hier de mogelijkheden van zonnepanelen.

Wat doen we nog meer?

  • Er zijn verschillende waterbesparende maatregelen genomen.
  • De klimaatbeheersing in de verschillende gebouwen monitoren wij voortdurend en optimaliseren we waar mogelijk. Het energieverbruik en de energieopbrengst wordt gevolgd.
  • De CO2-routekaarten worden jaarlijks geactualiseerd. De beschreven energiebesparende maatregelen worden opgenomen in de begroting.
  • We voeren een duurzaam inkoopbeleid. We bouwen een relatie op met partners die met ons een bijdrage willen leveren aan duurzaamheid.
  • Samenwerkingspartners kiezen wij zoveel mogelijk dichtbij om zo de uitstoot van transport te verminderen.
  • De bedrijfsauto’s worden gefaseerd vervangen door elektrische auto’s.
  • Om het bewustzijn van duurzaamheid bij de ENA-collega’s blijvend onder de aandacht te brengen en te vergroten sluiten wij onder meer aan op landelijke acties.
Scroll naar boven