Zorg & wonen

Zo zelfstandig mogelijk met alle zorg binnen handbereik
Op een gegeven moment merkt u het. Dingen die vroeger vanzelfsprekend waren en wat u altijd zelf kon; dat lukt niet meer. Begrijpelijk dat u hiervoor de beste hulp en ondersteuning zoekt die er is. Heeft u verzorging, verpleging en/of behandeling nodig; dan kunt u (tijdelijk) gebruik maken van één van de locaties van ENA. Onze locaties bieden u een comfortabele en veilige omgeving. ENA kent verschillende vormen van verblijf.

Wonen met zorg
Als u in aanmerking wilt komen voor wonen met zorg en/of behandeling op een van onze locaties, zijn er twee mogelijkheden:

  1. Wonen in een woonzorglocatie. Hiervoor heeft u een indicatie nodig, die u kunt aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ bepaalt op basis van de zorgbehoefte het best passende zorgprofiel.
  2. Wonen in een aanleunwoning. U huurt een woning van de Woningstichting en ontvangt zorg vanuit een Wlz-indicatie door het Zorg Thuis team van ENA.

Waar u ook woont, thuis is de basis voor eigen regie. Een eigen plek, waar u zich veilig en geborgen voelt en waar uw normen en waarden gelden. Een vertrouwde plek, met bekende spullen en een rustplek. Een plek waar u zelf de regie houdt en zelf kiest met wie u wat wilt delen of ondernemen. Dit betekent dat ENA als zorgverlener te gast is bij bewoners en cliënten. Wij stemmen onze samenwerking en voorwaarden in de woonruimte met elkaar af. 

Wij delen onze verpleeghuislocaties graag als buurthuis; als een plaats van ontmoeting en levendigheid. We bieden een steunstructuur aan bewoners in de wijk met een toenemende sociale, mentale en/of fysieke kwetsbaarheid. Zo blijft maatschappelijke deelname zo lang mogelijk een optie voor zoveel mogelijk mensen. Een veilige leef- en bewegingsruimte door binnen- en buitenshuis concreet invulling te geven aan ‘samen zorgen’.

Tijdelijke zorg
Soms heeft u voor eventjes zorg nodig, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of wanneer u een tijdelijke aandoening heeft. Het kan ook zijn dat uw mantelzorger een tijd afwezig is. Op onze locatie Nieuw Avondrust te Voorthuizen bieden wij u dan de mogelijkheid tot een kort verblijf met zorg. 

Scroll naar boven