Wie zijn wij

Wij vertellen graag meer over alle mensen die bij ons werken en wat zij doen. Dit doen wij kort, met af en toe een linkje naar meer informatie. Wilt u een persoonlijke indruk krijgen van wie wij zijn? Komt u dan vooral een keer langs!

Wilt u vooral weten over hoe wij werken, lees dan het ENA-verhaal

Organisatie
ENA biedt zorg en ondersteuning aan ouderen op drie locaties. ENA heeft een gedreven en deskundig team van ruim 500 medewerkers.

Totaal fte 224,6
Zorg en Welzijn167,3
Facilitair27,4
Administratie/staf25,2
Management4,7
(dd 30-09-2023)

De instroom van medewerkers in 2022 was 34,4 fte en de uitstroom was 23,6 fte. Naast medewerkers in dienst leveren ongeveer 450 vrijwilligers een enorme bijdrage aan de kwaliteit van leven van onze cliënten en bewoners.

Raad van bestuur 
De dagelijkse leiding van ENA is sinds 2020 in handen van Tamara de Kroon, bestuurder. Zij is eindverantwoordelijk voor het gehele beleid van ENA met specifieke aandacht voor strategie, PR & communicatie, kwaliteit, wet- en regelgeving, medezeggenschap, stakeholders en juridische zaken. 

Raad van toezicht 
De RvT heeft uit zijn midden de volgende commissies ingesteld en opereert conform de Governancecode Zorg: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie. Deze commissies hebben een adviserende taak ten aanzien van de raad van toezicht.

Ondernemingsraad 
De ondernemingsraad van ENA vertegenwoordigt de medewerkers en is gesprekspartner van de raad van bestuur bij beleid en onderwerpen die over medewerkers gaan. De OR en de raad van bestuur gaan daarbij uit van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Wil je meer weten over de medezeggenschap van medewerkers bij ENA of over de werkzaamheden van de OR? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via ondernemingsraad@zorggroepena.nl

Cliëntenraad
U wilt als cliënt graag dat uw wensen en behoeften worden gehoord. De cliëntenraad komt op voor uw belangen. Zorginstellingen zijn zelfs wettelijk verplicht om een cliëntenraad in te stellen. ENA heeft per locatie een eigen cliëntenraad. En enkele leden uit de drie lokale raden vormen samen de centrale cliëntenraad. Cliëntenraadsleden denken mee over op het beleid van ENA en de uitvoering hiervan en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

Vrienden van 
De bewoners van ENA kunnen rekenen op persoonlijke aandacht en goede zorg. Toch zijn er mooie wensen die we graag tot uitvoer brengen maar waarvoor de gelden bestemd voor de zorg niet bedoeld zijn. Daarom heeft iedere locatie een stichting ‘Vrienden van …’ opgericht om geld te verzamelen voor deze zo welkome grotere en minder grote extra’s. Middelen die het verblijf voor bewoners nog leuker of aangenamer maken. 

Een donatie wordt zeer gewaardeerd. Uw bijdrage komt 100% ten goede aan de bewoners. Door de ANBI-status zijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor meer informatie verwijzen we u naar de ‘Vrienden van …’ per locatie:

Scroll naar boven