Het Generiek Kompas

ENA werkt aan de hand van het Generiek Kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’.

Wat precies nodig of passend is, is niet alleen een kwestie van zorg, ondersteuning of behandeling. Zingeving en vitaliteit zijn niet te vangen in lijstjes, richtlijnen of standaarden, het gaat om de optelsom van het geheel.

Het Generiek Kompas biedt ruimte om op een andere manier naar kwaliteit te kijken en de zorg en ondersteuning rond de cliënt te organiseren en vorm te geven. Voor cliënten en hun naasten is het Generiek Kompas een leidraad om te weten wat zij nodig hebben en van zorg en ondersteuning mogen verwachten. Maar ook hoe zij afspraken over hun eigen rol kunnen maken.

Een open gesprek is hierbij het uitgangspunt om te bepalen welke vorm van zorg bij iemand past en beschikbaar is in diens persoonlijke situatie. Samen in gesprek gaan over de verwachtingen die de mens met een zorgvraag heeft, wat hij zelf wil en kan doen en wat de mogelijkheden zijn. Zorgprofessionals van ENA werken hierin samen met mantelzorgers, naasten en het sociale netwerk en maken gebruik van hulpmiddelen en technologie. We gaan actief in gesprek over hoe de zorgvraag zich naar verwachting ontwikkelt en wat dan voor iemand belangrijk is.

Het Generiek Kompas stelt de mens centraal:

  • bij het bevorderen van de kwaliteit van bestaan gaat het Generiek Kompas uit van vier uitgangspunten: iemand respecteren voor wie hij is, open gesprek, de kracht van samen, ruimte voor professionele samenwerking
  • daarbij werken we vanuit de vijf bouwstenen: het kennen van wensen en behoeften, het bouwen van netwerken, het werk organiseren, leren en ontwikkelen en inzicht in kwaliteit.
  • vanuit verschillende perspectieven onderschrijft het Generiek Kompas het belang om met elkaar de ruimte te benutten om tot gezamenlijke antwoorden te komen op (complexe) vragen.
  • het Generiek Kompas nodigt uit te kijken naar nieuwe kansen zodat mensen zo lang mogelijk kunnen blijven doen wat bij hen past
  • het Generiek Kompas sluit aan bij de verschillende fases waarin mensen om ondersteuning of zorg vragen. Het gaat daarbij uit van één integrale visie op kwaliteit van zorg voor mensen met een zorgvraag.
  • het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van (intramurale) verpleeghuiszorg. Maar ook hoe zij afspraken over hun eigen rol kunnen maken
  • het beschrijft het belang voor professionals om voldoending uit hun werk te halen

Klik hier voor meer informatie over het Generiek Kompas.

Kwaliteitsplan en jaarverslag

Hoe we in 2024 aan kwaliteit werken, leggen we vast in het jaarplan 2024. In ons jaarverslag beschrijven we hoe we in 2023 het beleid uitgevoerd hebben. Lees meer in het jaarverslag 2023 en de Jaarrekening 2023.

De accountantsverklaring, het bestuursverslag, de jaarrekening en het jaarverslag RvT zoals we deze hebben aangeleverd bij DigiMV vindt u hier.

Lerend netwerk
ENA vormt samen met collega-zorginstellingen Norschoten en Neboplus een lerend netwerk met betrekking tot de kwaliteit van zorg en communicatie.

Scroll naar boven