ANBI

Stichting Zorggroep ENA, bij het publiek bekend als ENA, is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als donateur van een ANBI mag u uw giften aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelstelling 
Stichting Zorggroep ENA biedt zorg, behandeling, begeleiding, dienstverlening en welzijnsactiviteiten – al dan niet in combinatie met huisvesting of verblijf – aan ouderen in de regio West-Veluwe/Gelderse Vallei. Het doel is de kwaliteit van leven en welbevinden te vergroten onder het motto ‘samen midden in het leven’.

Giften en donaties 
Donaties, giften en fondsen geven de ruimte om cliënten middelen beschikbaar te stellen of activiteiten te organiseren die anders niet mogelijk waren. Uw financiële bijdrage is van harte welkom en komt altijd volledig ten gunste van onze cliënten.

Gegevens:
Naam: Stichting Zorggroep ENA
Fiscaal nummer: 808162706
RSIN: 808162706
KvK nummer: 08083453

Contactgegevens:
Baron van Nagellstraat 144-146
3771 LL Barneveld
Telefoon: 0342 – 47 95 00
E-mail: info@zorggroepena.nl

Bestuurssamenstelling

Raad van Bestuur:

  • Mevrouw T. de Kroon

Raad van Toezicht

  • De heer C. Hendriks (voorzitter)
  • Mevrouw K.N. Kolenbrander (vicevoorzitter)
  • Mevrouw L.B. Bovendeert-Bijl
  • De heer R.J. Hald
  • De heer C.E.W. Veenstra

Beloningsbeleid
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op ENA. Beloning van bestuurder en toezichthouders valt binnen het bezoldigingsmaximum Zorg- en jeugdhulp klasse III. De verantwoording vindt u in de jaarrekening.
Beloning personeel: conform cao VVT

Beleidsplan en verantwoording

Elk jaar wordt een Kwaliteitsjaarplan opgesteld. Het jaarverslag en de jaarrekening worden binnen een halfjaar na afloop van het kalenderjaar gepubliceerd. Deze vindt u hier.

Zie ook ANBI-formulier van de Belastingdienst.

Scroll naar boven