Verpleeghuiszorg

Ook als u dagelijks intensieve zorg nodig heeft, kunt u bij ENA terecht. Op al onze locaties bieden wij verpleeghuiszorg met behandeling. Om in aanmerking te komen voor verpleeghuiszorg beschikt u over een passende indicatie (Zorgprofiel 5 tot en met Zorgprofiel 8) die wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In een zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van de zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg. 

De medische zorg van uw huisarts wordt overgedragen aan de specialist Ouderengeneeskunde. Hij kan zo nodig behandelaren inschakelen als dat voor uw welbevinden noodzakelijk is. U kunt hierbij denken aan een fysiotherapeut, tandarts, ergotherapeut, psycholoog, diëtist of logopedist.

Relevante pagina’s:

Scroll naar boven