Zorg Thuis

U heeft de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te
blijven wonen. Tegelijkertijd merkt u dat de behoefte aan ondersteuning en zorg groter wordt. Voor u biedt ENA het Volledig Pakket Thuis (VPT).

Het VPT is een pakket van ondersteuning en zorg aan huis en wordt afgestemd op uw wensen en behoeften. Dat doen we door samen met u en uw naasten te kijken naar hoe we kunnenbijdragen aan uw kwaliteit van leven. U woont zelfstandig in een aanleunwoning bij ENA. Passend bij uw zorgvraag en zorgindicatie ontvangt u zorg en ondersteuning van uw naasten en het ENA Zorg Thuis team. Zo zorgen we samen dat u zo langmogelijk op een ontspannen manier zelfstandig kunt wonen.

U vindt de volledige brochure over het Volledig Pakket Thuis hier.

Voor wie is VPT?
Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is een zorgpakket voor mensen met een indicatie voor langdurige zorg (een Wlz-indicatie) die graag in een eigen huis blijven wonen. Dit als aanvulling op de
ondersteuning die door uw naasten gegeven wordt.

Zo werkt het
U woont in een aanleunwoning verbonden aan het verpleeghuis van ENA. U huurt de woning van de woningstichting en ontvangt de zorg van ENA.
Samen met u en uw naasten bespreken we welke zorg er aanvullend nodig is om fijn en veilig door de dag te komen. Dit doen we bij de start van de samenwerking in het Samenzorggesprek.
Denk aan ondersteuning bij het wassen en aankleden, hulp bij het huishouden, samen eten of een wandeling maken. We maken samen afspraken over wie wat doet. Deze leggen we vast in het
zorgleefplan. Hierbij volgen we de stappen van de methode ‘mijn kwaliteit van leven’.

Ondersteuning en zorg in het VPT
• Personenalarmering: indien nodig is er dag en nacht professionele hulp van ENA. De personenalarmering bestaat uit een knop in uw woning en een hals- of polsalarm.
• Verzorging en verpleging (adl): we bespreken waar ondersteuning gewenst is. Denk aan hulp bij het opstaan, wassen, aankleden, uitreiken van medicatie en basis voetverzorging. U zorgt zelf voor uw vertrouwde verzorgingsartikelen.
• Drinken en (warme) maaltijden: voor u als bewoner of cliënt zijn alle maaltijden inbegrepen. U kunt de warme maaltijd nuttigen in de ontmoetingsruimtes of bij u thuis.
• Hulp bij het huishouden: samen kijken we naar wat nodig is om uw aanleunwoning schoon en netjes te houden. U zorgt zelf voor de schoonmaakartikelen. ENA faciliteert waar nodig schoon bedden- en linnengoed, handdoeken en washandjes. Dit mag u natuurlijk ook zelf doen. Uw kleding kunt u zelf of door uw naasten laten wassen. Wilt u gebruikmaken van de diensten van ENA? De kosten voor wasverzorging vindt u terug op onze website.
• Begeleiding en welzijn: ENA biedt ondersteuning in uw dagstructuur. U kunt gratis deelnemen aan de activiteiten en evenementen in de ontmoetingsruimte van het verpleeghuis.
Voor externe activiteiten, zoals uitstapjes, betaalt u een bijdrage.

Financiering
Om voor VPT in aanmerking te komen, heeft u een Wlz-indicatie van het CIZ nodig. Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Meer informatie vindt u op http://www.ciz.nl of bel naar 088-7891000. Heeft u de indicatie ontvangen, neem dan contact op met de afdeling Klantadvies en Bemiddeling van ENA. De kosten van het VPT worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. U betaalt een eigen bijdrage via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage wordt berekend op basis van uw vermogen en inkomen. Voor meer informatie over de eigen bijdrage bekijkt u
de website van het CAK: http://www.hetcak.nl.
Wonen en zorg zijn gescheiden wanneer u in een aanleunwoning bij ENA woont. De kosten voor (het gebruik van) uw woning betaalt u. U betaalt de huur en servicekosten van uw woning aan de woningstichting. Ook het gas/water/licht, heffingen, belastingen
en verzekeringen bekostigt u zelf. Maakt u gebruik van een provider voor internet, telefoon en/of televisie, dan sluit u het contract zelf af. De kosten zijn voor uw rekening.

Goed om te weten
• Uw medische kosten vallen niet onder het VPT. U blijft bij uw eigen huisarts, tandarts, apotheek en zorgverzekeraar. De kosten voor specialistische zorg en medicijnen vallen niet onder het VPT. Ook hoortoestellen en brillen zijn niet inbegrepen.
• Heeft u hulpmiddelen nodig, zoals een rolstoel? Dan doet u hiervoor een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), deze vraagt u aan bij de gemeente.
• U draagt zelf zorg voor een egale vloer, zo beperken we problemen in het gebruik van (verrijdbare) hulpmiddelen.
(Geen vloerbedekking of tapijt.)
• Heeft u geen medische voetproblemen, dan kan een medewerker van ENA uw voeten verzorgen. Wilt u zelf graag naar een pedicure, dan zijn deze kosten voor uw rekening.
• Wij raden u een hoog-laag bed aan. Dit helpt bij het gemakkelijker in en uit bed komen en helpt de zorgmedewerker ergonomisch te werken. U regelt het bed zelf via een hulpmiddelenleverancier.

Wilt u in aanmerking komen voor een aanleunwoning? Lees hier dan meer.

Scroll naar boven