Parkinson – specialistische zorg

ENA biedt cliënten en bewoners specialistische zorg op het gebied van de ziekte van Parkinson. Consultatie aan huis is mogelijk en op de locaties Het Huis in de Wei , Ruimzicht en Nieuw Avondrust zijn Parkinson-experts in huis en is er specifieke aandacht voor Parkinson gerelateerde problematiek.

Aangesloten bij ParkinsonNet
Er werken meerdere behandeldisciplines samen binnen onze locaties: specialist ouderengeneeskunde, ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist. Deze Parkinson-experts zijn aangesloten bij ParkinsonNet waar ze hun kennis vermeerderen en delen. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van Parkinsonpatiënten. De Parkinson-experts hebben nauw contact met elkaar en de Parkinsonbehandelaars binnen ParkinsonNet regio Gelderse Vallei en Eemland. Er is samenwerking met de Parkinson specialisten in ziekenhuis De Gelderse Vallei en het Meander MC.

Behandeling gericht op verminderen van klachten

In geval van Parkinson richten we ons met name op het verminderen van klachten en het behouden van functies:

  • Fysiotherapie helpt om soepeler te kunnen bewegen. Door oefeningen te doen, kunnen mensen met Parkinson bepaalde vaardigheden zoals opstaan, omdraaien in bed en zelfs lopen, langer blijven uitvoeren
  • Logopedie kan spraakproblemen verminderen en verstaanbaarheid en communicatie verbeteren. Ook geeft de logopedist adviezen over eten en drinken, waarbij soms wordt samengewerkt met een diëtist
  • Ergotherapie biedt ondersteuning om dagelijkse handelingen langer zelfstandig te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in en uit bed stappen, aankleden, wassen en een boterham smeren. De ergotherapeut zoekt naar praktische oplossingen en geeft advies en begeleiding bij het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen die mensen met Parkinson vergoed kunnen krijgen via de WMO of zorgverzekeraar
  • Diëtetiek helpt bij problemen gerelateerd aan eten, zoals obstipatie, kauwproblemen en slikproblemen. De diëtist kan ook adviseren over het tijdstip van inname van de medicatie en over eiwitten in combinatie met medicatie.
  • Psycholoog brengt problemen rondom het verwerken van informatie, vaardigheden en gedrag in kaart en stelt een behandelplan op. De psycholoog begeleidt indien er sprake is van stemmingsproblemen of rouwverwerking en ondersteunt als er sprake is van dementie
  • Beweegagoog ondersteunt in mobiliteit en verzorgt gerichte beweegactiviteiten
  • Muziektherapeut verleent gerichte behandeling middels muziek en beweging. De muziektherapeut is geschoold in diverse methodieken die ondersteuning bieden aan Parkinsonpatiënten
  • Beweegagoog en muziektherapeut begeleiden samen twee Parkinson beweeggroepen voor cliënten en bewoners. Lees hier meer over de start van de eerste beweeggroep.

Vragen of aanmelden?

De ziekte van Parkinson heeft veel gevolgen voor patiënten en hun omgeving. Heeft u vragen of loopt u tegen problemen aan? Die hoeft u niet alleen op te lossen. U kunt terecht bij ENA voor advies, professionele zorg en behandeling. Neem contact op met onze afdeling Klantadvies- en bemiddeling.

Scroll naar boven