Kort verblijf

Stel, u heeft tijdelijk extra zorg nodig die u thuis niet kunt krijgen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of door afwezigheid van uw mantelzorger. Dan biedt ENA verschillende vormen van tijdelijk verblijf:

Eerstelijnsverblijf ELV (Zvw)
Eerstelijnsverblijf is een kortdurend, medisch noodzakelijk verblijf voor mensen die niet in aanmerking komen voor een langdurige Wlz-indicatie, maar ook niet naar huis kunnen. Deze vorm van zorg bieden we aan in ons ELV De Maat. Uw huisarts of behandelend arts kan een ELV-verwijzing voor u regelen. Eerstelijnsverblijf valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) in het basispakket. Er zijn twee soorten verwijzingen mogelijk bij ENA: ELV laag complex en ELV hoog complex.

Logeren (Wlz)
Indien u al een Wlz-indicatie heeft, kan er geen ELV-verwijzing voor u aangevraagd worden. U kunt wel komen logeren, een tijdelijk verblijf met Wlz indicatie. De financiering gaat vanuit de Wet langdurige zorg en u betaalt een eigen bijdrage via het CAK. We bieden ook gelegenheid voor naasten om te logeren. U kunt daarvoor gebruik maken van het koppelbed. De restauratieve voorzieningen staan dan ook tot uw beschikking. 

Meer informatie vindt u bij het CAK (Centraal Administratie Kantoor). 
De medewerkers van Klantadvies en-bemiddeling bespreken graag met u de mogelijkheden.

Scroll naar boven