Eigen bijdrage

De meeste zorg die ENA levert, valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) . Ook levert ENA zorg die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt. Voor de Wlz en voor de Wmo betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen. Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is, kijkt u dan op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK regelt landelijk de eigen bijdragen voor zorg. U kunt ook bellen met onze afdeling Klantadvies en -bemiddeling.

Een tijdelijke opname op ons Eerstelijnsverblijf De Maat wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen aan het CAK. Neemt u hiervoor contact op met onze afdeling Klantadvies en -bemiddeling.

Zorginkoop
Zorgkantoor Menzis koopt bij ENA zorg met verblijf in: ZPP4 t/m ZZP8.

Scroll naar boven