Praktische informatie

Sociaal actief en in beweging blijven
De Dagopvang is voor senioren die zelfstandig wonen en behoefte hebben aan contacten en activiteiten. En soms dat niet of moeilijk meer zelf kunnen organiseren. Deze moeite kan allerlei oorzaken hebben: gevoelens van eenzaamheid doordat steun in de omgeving is weggevallen, sociaal isolement, lichamelijke beperkingen (verminderde mobiliteit, ziekte of handicap) of kampen met de gevolgen van dementie. Middels het bezoeken van de Dagopvang worden ze ook ondersteund in het vasthouden van een dagritme.

Door het meedoen aan de activiteiten blijft u sociaal actief en in beweging. Dat draagt bij aan uw zelfredzaamheid. Dagopvang draagt eraan bij dat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Door het meedoen aan activiteiten ervaart uw eventuele mantelzorger ook meer rust en tijd voor zichzelf wat de de kwaliteit van de gezamenlijke tijd ten goede komt.

Locaties en openingstijden
Op al onze locaties is een gezellige ontmoetingsruimte ingericht. Elke ruimte heeft een eigen naam: De Rozentuin in Barneveld, De Wheem in Voorthuizen en De Buitenwei in Scherpenzeel. We kijken samen, aan de hand van de beschikking of indicatie, op welke dag /dagdelen er mogelijkheden zijn.

Financiering
Dagopvang wordt gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt via de gemeente om een beschikking vragen. Daarvoor neemt u contact op met het Wmo-loket van de gemeente waar u woont. Vanaf 2022 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Het kan ook minder zijn. Gemeenten mogen de eigen bijdrage van € 19,- verlagen.

Als u een Wlz-indicatie heeft voor verpleeghuiszorg , kunt u ook gebruik maken van Dagopvang. U betaalt dan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U ontvangt een factuur van het CAK.

Mantelzorg en dagopvang
Heeft u een mantelzorger, maar wilt u hem of haar niet altijd belasten? Of bent u zelf mantelzorger en vindt u het fijn dat uw naaste een of meerdere dagen in contact komt met anderen en leuke activiteiten onderneemt? Bespreek samen de mogelijkheid van dagopvang; het geeft iedereen even wat meer tijd en ruimte voor zichzelf. 

Vervoer
In principe komt u op eigen gelegenheid naar de Dagopvang. Als dat niet mogelijk is, kunt u binnen de plaats waar de dagopvang plaatsvindt gebruikmaken van de vervoerdienst van ENA. Dit regelt de medewerker van de betreffende dagopvanglocatie voor u.

Scroll naar boven