Het ENA-verhaal

Onze missie
Vanuit de belofte ‘samen zorgen’ wil ENA optimaal bijdragen aan ieders kwaliteit van leven en welbevinden. Wij begeleiden en ondersteunen ouderen rondom wonen, welzijn en (medische) zorg op drie locaties in Voorthuizen, Scherpenzeel en Barneveld. Iedere dag zo zinvol mogelijk maken, in nauw contact met cliënten, bewoners en unieke netwerken van naasten, vrijwilligers en de buurt. Bij alles wat we doen blijven we het gewone leven vooropstellen.

Ons verhaal
Ouder worden gaat gepaard met verlies van gezondheid, mobiliteit en veerkracht. De gevolgen zijn voor ieder mens anders, van kleine ongemakken tot grote afhankelijkheid van ondersteuning bij het leven en medische zorg. Soms komt er een punt in iemands leven dat er extra’s nodig zijn. Wij bieden ouderen ondersteuning rondom welzijn, wonen en zorg (regio West Veluwe – Gelderse Vallei). Dit doen we door samen te kijken naar wat iemand nog zelf kan of met hulp weer kan leren, wat het informele netwerk blijft of gaat doen en welke zorgvraag we als collega’s van ENA beantwoorden.

Wat we willen betekenen
We kijken naar wat iemand kan en waar kracht en kansen liggen. Met aandacht voor ieders eigenheid. Zorg hebben voor de ander en echt betrokken en nieuwsgierig zijn. Bijdragen aan iemands leven betekent binnen ENA: er helemaal zijn, van mens tot mens. Via aandacht en eenvoud willen wij recht doen aan dat wat iemand nodig heeft. Heel gewone vragen worden dan belangrijk en bijzonder. En zo bestaat iedere dag uit allerlei betekenisvolle momenten, waardoor wij zorg als welzijn beleven en andersom.

Waarom we met z’n allen zorgdragen
Ons motto is ‘Samen Zorgen’. Met cliënten maken we een dag graag zo zinvol mogelijk. Dit doen we samen met unieke netwerken van naasten, vrijwilligers en mantelzorgers. Elkaar de vraag stellen wat er nodig is, helpt ons om te blijven kijken en denken in mogelijkheden. Samen weet je meer. En soms betekent iets kleins ontzettend veel voor iemands welzijn en autonomie. Zorg dragen doen we dus met z’n allen – samen zorgen! ENA geeft veel ruimte aan werkplezier en er is oog voor ieders talenten. Als collega’s hebben we dezelfde doelen voor ogen en durven we dingen anders te doen. We zijn een tikkeltje eigenwijs, vooral om wendbaar en innovatief te kunnen zijn. En we trekken veel op met onze partners in het veld. Samenwerken is verrijkend, nodig en belangrijk.


Wij werken vanuit deze kernwaarden:

Scroll naar boven