Welzijn

Kwaliteit van leven kan soms in kleine dingen zitten. Iemands welbevinden is ons krachtigste perspectief. Eén van de dingen die wij belangrijk vinden, is het zo lang mogelijk intact houden van de lokale contacten in iemands eigen omgeving. Dit kan betekenen dat een cliënt naar de eigen kapper blijft gaan in het dorp of de kerkdienst blijft bezoeken met een gemeentelid of familielid. Of door samen met een vrijwilliger dingen te ondernemen die u altijd al doet. Hiervoor bieden we passende activiteiten aan in groepsverband of individueel. We werken samen met de lokale gemeenschap en kijken om naar elkaar. Samen geven we invulling aan prettig leven en wonen in de wijk, want mensen met dementie zijn kwetsbaarder in hun deelname aan dit samenleven. Onze locaties zijn ontmoetingsplekken: ‘het verpleeghuis als buurthuis’.

Vormen van nabijheid
Welzijn komt ook tot uiting in onze aandacht voor complementaire zorg, gericht op herstel en welbevinden en zingeving. Wij ondersteunen de kwaliteit van leven via zingevende activiteiten gericht op expressie, comfort, afleiding en troost. Wanneer taal niet meer toereikend is voor communicatie en verbinding, zetten we ons continu in om te begrijpen wat iemand bedoelt of wil zeggen via gedrag of andere uitingen. We willen er zijn met al onze aandacht, zonder oordeel en bieden houvast. Zo werken we met muziek, geur, temperatuur, kunst, schilderen, films, levensverhalen, meditatie, rouwverwerking, geloofsbeleving en massage om elkaar te kunnen ontmoeten. 

Ambiance en gezamenlijkheid
Aandacht is goud waard. Menselijke interactie en liefdevolle bejegening zijn cruciaal voor goede zorg. Zij vormen voor ENA de basis van de samenwerking met de cliënt en zijn naasten. Daarbij hoort het oprecht vriendelijk en gelijkwaardig contact maken van mens tot mens en met aandacht luisteren naar wat iemand nodig heeft. Dit komt bijvoorbeeld ook terug in de manier waarop wij omgaan met eten en drinken waarbij we kijken naar de balans tussen welzijn en gezondheid. Wij hebben aandacht voor een gastvrije servering en een prettige omgeving. Zo worden maaltijden in onze restaurants of huiskamers een extra fijn moment. We hebben aandacht voor feesten, rituelen en tradities en de maaltijden zijn van goede kwaliteit. Waar mogelijk dragen cliënten hier zelf aan bij. Een moment om ambiance en gezamenlijkheid te ervaren.

Op alle locaties van ENA worden wekelijks activiteiten en ontmoetingsmomenten georganiseerd waaraan ook senioren uit de nabije omgeving(kunnen) deelnemen.

Neem voor meer informatie contact op met onze vrijwilligerscoördinatoren:
Ruimzicht: Anette Petersen – a.petersen@zorggroepena.nl
Nieuw Avondrust: Sanne Geutjes – s.geutjes@zorggroepena.nl
Het Huis in de Wei: Wilmy van Dam – w.vandam@zorggroepena.nl

Scroll naar boven