Kwaliteit

Samen met de cliënt, de mantelzorgers en vrijwilligers wordt door de medewerkers gewerkt aan de kwaliteit van leven dat meer is dan goede medische zorg en behandeling maar ook gericht is op het welzijn en woongenot. Ons motto heeft consequenties voor de wijze waarop we zorg en diensten verlenen, namelijk gericht op de vraag van de cliënten en bewust van de kwaliteit die de zorg en dienstverlening voor de cliënten biedt. Dit geldt ook voor de huisvesting van onze cliënten. ENA wil voor ouderen die aangewezen zijn op zorg- en dienstverlening en de daarbij horende huisvesting, dé plek zijn om te wonen.

ENA streeft naar tevreden cliënten en veilige zorg. Dit doen wij vol passie en overgave; met alle instrumenten die we daarvoor tot onze beschikking hebben.

Klanttevredenheid
ENA staat voor goede kwaliteit van zorg. Wie anders kan dit als beste beoordelen dan onze cliënten en hun naasten. We vragen hen daarom regelmatig om ENA te beoordelen op http://www.zorgkaartnederland.nl. U kunt ENA een cijfer geven voor kwaliteit van zorg. Hoe ervaart u dat medewerkers met u omgaan, wordt er naar u geluisterd en hoe waardeert u de accommodatie. En meer van dit soort vragen komen voorbij. 

Als u een klacht heeft
Ondanks al onze inspanningen kan het gebeuren dat u problemen ondervindt in de dagelijkse praktijk. Dan loopt het niet zoals u verwacht of er zit u iets dwars. Dit horen wij graag van u, zodat wij zaken kunnen veranderen. Klachten zien wij als een kans op verbetering van onze zorg en dienstverlening. Schroom daarom niet om er uiting aan te geven. Hoe u een klacht indient, kunt u lezen in de klachtenregeling.

Certificering
ENA is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm NEN 15224. Dit wordt ook wel de ‘ISO-norm voor de zorg’ genoemd. Deze Europese Norm is gericht op eisen voor zorgprocessen. Jaarlijks wordt ENA bezocht door een auditteam van certificeringsbureau LRQA die toest of ENA voldoet aan de eisen van NEN 15224. Klik hier voor het certificaat. Meer informatie over de NEN vindt u op hun eigen website.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
Zorgorganisaties en zorgverleners werken in hun organisatie allemaal met een kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Voor ENA staat bovenaan: tevreden cliënten waaraan we optimale zorg en maatschappelijke diensten leveren door tevreden, deskundige en gemotiveerde medewerkers. Ons Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is in januari 2017 vastgesteld en in 2021 geactualiseerd. Ook zaken als een kwaliteitsjaarplan, jaarverslagen en het Addendum Verpleeghuiszorg worden in het kwaliteitskader vastgelegd. ENA moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat we betrouwbare en verantwoorde zorg en welzijn leveren, wordt regelmatig getoetst.

Scroll naar boven