Familie en naasten

In onze belofte ‘samen zorgen’ verwoorden we de noodzaak en behoefte om met elkaar – cliënt, bewoner, medewerkers, vrijwilligers, naasten en mantelzorgers – het best mogelijke te doen. We zijn vindingrijk, stellen elkaar geregeld de vraag wat nodig is en nemen graag het voortouw. Deze manier van zorgen doet een appel op ons allemaal. Ons streven is om iemand zoveel mogelijk het leven te laten leiden dat hij of zij gewend was. 

Actief oog voor elkaar


Voor het ‘zoals-thuis-gevoel’ is het fijn als familieleden, vrienden en naasten een actieve rol kunnen hebben in de zorg. Zij zijn de hele dag welkom en kunnen hun naaste ondersteunen en helpen met allerlei zaken. Ons uitgangspunt is ‘alles is mogelijk’, tenzij het in strijd is met het belang, de veiligheid of privacy van bewoners of medebewoners. Andersom houden wij ook rekening met de mogelijkheden en behoeften van mantelzorgers en is er oog voor overbelasting. Daar waar een cliënt meerdere mantelzorger heeft, stelt ENA zich actief op om een netwerk te ontwikkelen.

Clientportaal Caren


Om het dagelijks leven rondom de cliënt goed af te stemmen maakt ENA gebruik van het cliëntportaal. Dit is een elektronisch dossier dat beide partijen kunnen inzien. We maken heldere afspraken en leggen deze met mantelzorgers en cliënten vast in het zorgleefplan, een levend document. De beroepskracht heeft in het gehele proces een luisterende, adviserende, signalerende en coördinerende rol. Door bundeling van krachten van mantelzorgers en beroepskrachten kunnen cliënten optimale zorg ontvangen. 

Scroll naar boven