Vrienden van Nieuw Avondrust

Algemene informatie:
Naam: Stichting Vrienden van Nieuw Avondrust
Fiscaal nummer / RSIN: 8139.54.848
KvK-nummer: 41053176
Bankrekeningnummer: NL91 RABO 0367 9000 17
Stichting Vrienden van Nieuw Avondrust heeft de ANBI-status.

Secretariaat:
Lange Zuiderweg 30
3781 PL Voorthuizen
E-mail: vriendenvanavondrust@gmail.com

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter: vacature
  • Penningmeester: W. Schuit
  • Secretaris: G. Catsburg
  • Algemeen lid: A.D. Vonhof

Doelstelling:
De doelstelling van de Stichting Vrienden van Nieuw Avondrust is beschreven in de statuten, artikel 2, gedeponeerd per 13-8-2004 bij notaris Veldhuizen, Beens, Van de Castel te Barneveld. De stichting heeft ten doel de bloei te bevorderen van woon- en zorgcentrum Nieuw Avondrust te Voorthuizen, gemeente Barneveld, bij te dragen aan het sociaal, geestelijk en lichamelijk welzijn van de bewoners van dat centrum en daartoe financiële en/of andere middelen aan te wenden. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan:
Ons beleidsplan is er op gericht om met de ons ter beschikking staande (beperkte) financiële middelen en mankracht zoveel mogelijk van onze doelstelling te realiseren. Onze huidige hoofdtaak is het verzorgen en onderhouden van de tuinen in en rond Nieuw Avondrust. Daarnaast komen er meermalen verzoeken op onze weg, waaraan wij dan proberen gehoor te geven. Onze assistentie/ondersteuning van de technische dienst van Nieuw Avondrust is eind 2022, na het afscheid van Jan Mulder, gestopt. Wij hebben momenteel geen voldoende geschoolde Vriend, vandaar. In de loop der jaren blijkt steeds meer het belang van het beschikken over (gratis) mankracht om de door ons in werking te zetten projecten te realiseren.

Wij hebben de volgende middelen ter beschikking:

  • Giften, donaties en bijdragen van anderen dan ENA
  • Legaten en erfstellingen
  • Bijdragen in de kosten door ENA aan door hen ondersteunde projecten
  • Mankracht van de leden van de stichting. Wanneer we dat zouden kapitaliseren, is dat al jaren de grootste bron van inkomsten voor onze Stichting (zie inkomstenoverzicht bij de verkorte jaarrekening).

De grootte van de groep en de harmonie binnen de groep is het belangrijkste speerpunt van ons langetermijnbedrijfsplan.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording 2022
Verslag activiteiten 2019
Verslag activiteiten 2018

Scroll naar boven