Aanmelden

Heeft u vragen of wilt u verder met aanmelden? 
Neemt u dat contact op met onze afdeling Klantadvies & bemiddeling via

Wachtlijst
Voor zorgaanvragen kan het voorkomen dat u op een wachtlijst komt. Er is alleen een wachtlijst voor langdurig verblijf. Alle overige vormen van zorg en/of ondersteuning zijn over het algemeen direct beschikbaar. Een actuele wachtlijst vindt u hier.

Direct zorg nodig
Heeft u direct zorg nodig? ENA zal alles in het werk stellen om u zo snel mogelijk te helpen. Als spoedige opname noodzakelijk is en er is (nog) geen plek, bemiddelen we voor u voor een (tijdelijke) opnameplek buiten onze organisatie.

Overbruggingszorg
Als u in afwachting bent van opname en u staat op de wachtlijst, dan kunnen wij u ondersteuning bieden bij het zelfstandig wonen. Wij bieden ook dagopvang.

Leveringsvoorwaarden
Zodra u gebruik gaat maken van onze diensten, sluiten we een zorg- en dienstverleningsovereenkomst met u af en bespreken deze samen. Hierin staan de algemene voorwaarden en eventueel nog aanvullende afspraken / bijzondere modulen. Een voorbeeld hiervan is de module Zorg met Verblijf, te vinden bij downloads.

Cliëntondersteuning Wlz
Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg met een Wlz‐indicatie kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Die ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. 

Klik door naar

Scroll naar boven