Cliëntenraad

Een cliëntenraad is het medezeggenschapsorgaan dat meedenkt vanuit de ervaring van cliënten of hun vertegenwoordigers. Cliëntenraadsleden komen – vanuit hun hart voor goede zorg – op voor uw belangen en oefenen invloed uit op het reilen en zeilen binnen de organisatie. ENA heeft een centrale cliëntenraad (CCR), die bestaat uit vertegenwoordigers van drie lokale cliëntenraden. De CCR behartigt locatie overstijgende belangen en denkt en beslist vanuit cliëntperspectief ENA-breed mee over beleid, zorg- en dienstverlening, begrotingen, klachten en kwaliteitsonderzoeken. De drie lokale cliëntenraden zoomen per locatie in op wat er speelt en nodig is binnen de ENA-huizen. 

Lid worden 
De cliëntenraad is regelmatig op zoek naar gemotiveerde mensen met hart voor de zorg. De raad staat open voor deelname van cliënten, familie, naasten of andere betrokkenen. Het hebben van een (familie)betrekking tot ENA is niet nodig. Het gaat erom dat u op een betrokken wijze de stem wil vertolken van cliënten. 

Wat we doen 

 • Meedenken over nieuwe ontwikkelingen in de zorg
 • Meepraten over de kwaliteit van de zorg; ENA-breed en per locatie
 • Meebeslissen over verbeteringen voor locaties, zorgappartementen en voorzieningen
 • Aanspreekpunt zijn voor de cliënten

Meedoen? Neem contact op met de cliëntenraad van de betreffende locatie. 

Contactgegevens

Centrale cliëntenraad

 • De heer M. Boer, onafhankelijk voorzitter
 • Mevrouw L. ter Burg
 • De heer W. Burgering
 • De heer G. de Jong
 • De heer P. Kuijt
 • De heer T. Ruiter
 • Mevrouw I. Vlastuin

Mail: info@zorggroepena.nl

Post: 
ENA, t.a.v. Centrale Cliëntenraad
Baron van Nagellstraat 144-146
3771 LL Barneveld

Telefoon: 0342 479500

Cliëntenraad per locatie

De cliëntenraden zijn te bereiken per

Post
ENA
t.a.v. Cliëntenraad – benoem hier ook de locatie
Baron van Nagellstraat 144-146
3771 LL Barneveld

Telefoon: 0342 479500 > vraag naar de cliëntenraad van de betreffende locatie

Mail:

Leden per locatie:

Nieuw Avondrust

 • Teunis Ruiter (voorzitter)
 • Anja Bijsterbos
 • Peter Kuijt
 • Dicky Bruinekool
 • Renate Hendriks
 • Evert-Jan van Elten

Ruimzicht

 • Wim Burgering (voorzitter)
 • Tineke Schutten
 • Ans Luiten
 • Elze Lam
 • Gerrit de Jong

Het Huis in de Wei

 • Inge Vlastuin (voorzitter)
 • Mariet Bouwmeester
 • Anneke Overeem
 • Linda ter Burg
Scroll naar boven