Klachtenregeling

Zorgen doen we samen

De zorg voor uw naaste geven we samen vorm. Daarbij werkt ENA voortdurend aan een goede kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. De cliënt, de familie (het netwerk) en de zorgverleners werken gelijkwaardig samen om tot de beste ‘zorgsituatie’ te komen. Daarbij gaat het om alles wat met de zorg voor, maar ook het welbevinden van uw dierbare te maken heeft. Een compliment is natuurlijk heel fijn maar kritiek, het (respectvol) uiten van onvrede, is minstens zo belangrijk. Zo komen we samen tot verbeteringen. Hieronder leest u over hoe en waar u een klacht kunt indienen.

Indienen klacht bij ENA

In deze klachtenprocedure leest u meer over onze klachtenregeling en hoe u uw klacht indient bij ENA.

De werkwijze is als volgt:

  • Als u een klacht heeft, meldt u dit bij een medewerker. De medewerker zal zijn uiterste best doen om met u tot een passende oplossing te komen.
  • Als hij of zij er met u niet uitkomt, wordt de locatieleider ingeschakeld om met u een oplossing te vinden.
  • U kunt ook een beroep doen op onze onafhankelijke klachtenfunctionarissen.
  • Klachtenfunctionaris voor Nieuw Avondrust en Ruimzicht is Evert de Groot. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 21 88 41 40.
  • Klachtenfunctionaris voor Het Huis in de Wei is Gerlinda den Braber. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 11 99 04 01.
  • Komt u er ook dan niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de raad van bestuur: Tamara de Kroon
  • Indien een klacht, na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de klager is opgelost en de klager daarin niet berust, is sprake van een geschil. 
  • De klager kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

Bekijk hier de folder of lees hier de gehele Klachtenregeling van ENA.

Cliëntenvertrouwenspersoon wet Zorg en Dwang
Voor vragen en klachten die voorkomen bij de uitvoering van de wet Zorg en Dwang beschikken we over een cliëntvertrouwenspersoon. Deze persoon is onafhankelijk en niet in dienst bij ENA.
Voor ENA is Sabrina Scalzotto aangewezen als de cliëntenvertrouwenspersoon binnen de Wet Zorg en Dwang. Zij is werkzaam bij Adviespunt Zorgbelang. Bij haar kunt u terecht met vragen of klachten over onvrijwillige zorg: als er sprake is van iets wat u moet maar niet wilt, of wilt maar niet mag. Alles wat u haar vertelt is vertrouwelijk en ter ondersteuning aan u.

Sabrina Scalzotto is bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag op 06–30456893 of via de e-mail: sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl

Scroll naar boven