Zorg met verblijf

Zo zelfstandig mogelijk met alle zorg binnen handbereik

Op een gegeven moment merkt u het. Dingen die vroeger vanzelfsprekend waren en wat u altijd zelf kon; dat lukt niet meer. Begrijpelijk dat u hiervoor de beste hulp en ondersteuning zoekt die er is. Heeft u verzorging, verpleging en/of behandeling nodig; dan kunt u (tijdelijk) gebruik maken van één van de locaties van Zorggroep ENA. Onze locaties bieden u een comfortabele en veilige omgeving. Zorggroep ENA kent verschillende vormen van verblijf.

Kortdurend verblijf

Stel u heeft tijdelijk extra zorg nodig die u thuis niet kunt krijgen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of een tijdelijke aandoening. Dan biedt Zorggroep ENA de mogelijkheid tot kortdurend verblijf. Bij onze locatie Nieuw Avondrust in Voorthuizen hebben we daarvoor een speciale afdeling: De Maat. Medewerkers van Klantadvies en -bemiddeling kunnen u informeren over alle mogelijkheden van verblijf bij Zorggroep Ena.

Langdurend verblijf

Het verblijf kan ook langdurend zijn, u komt dan echt bij ons wonen. Dit komt voor in situaties waarin het echt niet mogelijk is om in uw eigen huis te blijven wonen. U kunt dan een plekje krijgen in een van onze drie locaties: in het woonzorgcentrum of in een van de aanleunwoningen .

Wonen en de inzet van zorgtechnologie

Altijd kijken naar hoe het makkelijker en aangenamer kan. Als het thuis niet meer gaat bieden de locaties van Zorggroep ENA, Ruimzicht , Huis in de Wei en Nieuw Avondrust, uitkomst. Hier bieden we met liefde en persoonlijke aandacht een thuis aan mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben.

Daarbij zijn we altijd op zoek naar vernieuwingen die het leven en werk van cliënten, bewoners en medewerkers makkelijker en aangenamer maken. Dit zijn soms oplossingen met behulp van techniek. Onze visie op leven, zorg en werken in de zorg is heel bepalend voor welke technische oplossingen we wel of niet inzetten. We stimuleren cliënten en bewoners zoveel mogelijk actief te blijven in het eigen levensritme.

Wij stellen het welzijn van bewoners en cliënten voorop met behulp van techniek. Wij doen hierbij dat wat mogelijk is om een veilige plek te bieden aan de bewoners en cliënten zonder dat dit ten koste gaat van ervaren vrijheid of autonomie van hen zelf of van anderen. Juist hier ziet Zorggroep ENA de toegevoegde waarde van technologie. Door de inzet van technologie en het tijdelijk verzamelen van informatie zijn wij in staat om de vrijheid en veiligheid te vergroten. Veiligheid betekent vanzelfsprekend ook dat we rekening houden met de wet- en regelgeving rondom privacy en datagebruik.

We vinden het belangrijk dat u als cliënt, bewoner of naaste weet dat wij gebruik maken van zorgtechnologie wanneer u kiest voor de zorg van Zorggroep ENA. Wilt u hier meer over weten? U kunt terecht bij uw eerstverantwoordelijke verzorgende.

Scroll naar boven