Zorg

‘Samen midden in het leven’ is het motto van Zorggroep ENA. We verlenen zorg die bij u past. Hulp waar het nodig is en helemaal persoonlijk met u afgestemd. Zodat u kunt blijven genieten van alles wat u gewend bent. Zorg vinden wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij Zorggroep ENA is veel mogelijk. Op basis van uw behoefte aan zorg bieden onze locaties diverse mogelijkheden; wonen met zorg, overbruggingszorg, kortdurend verblijf en dagopvang .

Als u in aanmerking wilt komen voor wonen met zorg en/of behandeling op een van onze locaties, dan heeft u twee mogelijkheden:

  1. U kunt wonen met een indicatie van het CIZ. De indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt op basis van de zorgbehoefte het best passende zorgprofiel (ZP). In een zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van de zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg. Zorggroep ENA biedt ZP4 tot en met ZP8.
  2. U kunt wonen in een aanleunwoning en ontvangt Zorg Thuis van Zorggroep ENA. U kunt op twee manieren in aanmerkingen komen voor een aanleunwoning:De keuze voor bovengenoemde vormen is mede afhankelijk van de mate waarin u zelfredzaam bent. De afdeling Klantadvies en -bemiddeling kan u hierbij adviseren.
Scroll naar boven