Zorg

Zorg

‘Samen midden in het leven’ is het motto van Zorggroep ENA. We verlenen zorg die bij u past. Hulp waar het nodig is en helemaal persoonlijk met u afgestemd. Zodat u kunt blijven genieten van alles wat u gewend bent. Zorg vinden wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij Zorggroep ENA is veel mogelijk. Op basis van uw behoefte aan zorg bieden onze locaties diverse mogelijkheden; wonen met zorg, overbruggingszorg, kortdurend verblijf en dagopvang.

Wonen met zorg

Als u in aanmerking wilt komen voor wonen met zorg en/of behandeling op een van onze locaties, dan heeft u twee mogelijkheden:

 1. U kunt wonen met een indicatie van het CIZ. De indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt op basis van de zorgbehoefte het best passende zorgprofiel (ZP). In een zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van de zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg. Zorggroep ENA biedt ZP4 tot en met ZP8.
 2. U kunt wonen in een aanleunwoning en ontvangt Zorg Thuis van Zorggroep ENA. U kunt op twee manieren in aanmerkingen komen voor een aanleunwoning:
  • Via de woningstichting. Voor de locaties Nieuw Avondrust in Voorthuizen en Ruimzicht in Barneveld kunt u terecht bij Woningstichting Barneveld. Dit is niet mogelijk voor de locatie in Scherpenzeel.
  • Via Zorggroep ENA. Hierbij is er altijd een WLZ-indicatie nodig. In de aanleunwoningen wordt deze WLZ indicatie omgezet naar een VPT.

  De keuze voor bovengenoemde vormen is mede afhankelijk van de mate waarin u zelfredzaam bent. De afdeling Klantadvies en -bemiddeling kan u hierbij adviseren.

  Dagopvang

  Zorggroep ENA biedt dagopvang op haar drie locaties in de woonkernen Barneveld, Voorthuizen en Scherpenzeel. U heeft hiervoor een WMO-beschikking nodig van uw gemeente of een WLZ indicatie voor overbruggingszorg.

  Wachtlijst

  Voor zorgaanvragen kan het voorkomen dat u op een wachtlijst komt. Er is alleen een wachtlijst voor langdurig verblijf. Alle overige vormen van zorg en/of ondersteuning zijn over het algemeen direct beschikbaar. Voor een actueel overzicht van onze wachtlijst klik hier.

  Direct zorg nodig

  Heeft u direct zorg nodig? Zorggroep ENA zal alles in het werk stellen om u zo snel mogelijk te helpen. Als spoedige opname noodzakelijk is en er is (nog) geen plek, bemiddelen we voor u voor een (tijdelijke) opnameplek buiten onze organisatie.

  Voor vragen over zorg en/of aanmelding belt u met de afdeling Klantadvies en -bemiddeling. Zij staan u graag te woord.

Nieuwsoverzicht