Zorg

BOPZ

Als er sprake is van ernstige geheugenproblemen kan het voorkomen dat iemand niet meer zelf kan aangeven dat hij of zijn opgenomen wil worden. In dat geval is opname volgens de wet BOPZ mogelijk. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) toetst of de cliënt hiervoor in aanmerking komt. In de Folder BOPZ van het CIZ leest u hier meer over.