Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Net als andere zorgorganisaties en zorgverleners werkt ENA aan de hand van een kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit beschrijft wat we gezamenlijk onder goede zorg verstaan, waar goede verpleeghuiszorg aan moet voldoen en hoe we de kwaliteit op peil houden. De focus van het Kwaliteitskader is ‘samen leren en ontwikkelen’ als basis voor kwaliteitsverbetering. Ons Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is in januari 2017 vastgesteld en in 2021 geactualiseerd. 

Het kwaliteitskader…

  • beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van (intramurale) verpleeghuiszorg, zoals Aandacht, aanwezigheid en toezicht; Specifieke kennis, vaardigheden
  • stimuleert zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit van de zorg en ondersteuning continu te optimaliseren en het lerend vermogen te versterken; Reflectie, leren en ontwikkelen
  • vormt een kader voor extern toezicht door de inspectie en voor zorginkoop.

Voor ENA zijn tevreden cliënten het belangrijkste, naast tevreden, deskundige en gemotiveerde medewerkers. Klik hier voor meer informatie over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

Kwaliteitsplan en jaarverslag

Hoe we in 2024 aan kwaliteit werken, leggen we vast in het jaarplan 2024. In ons jaarverslag beschrijven we hoe we in 2023 het beleid uitgevoerd hebben. Lees meer in het jaarverslag 2023 en de Jaarrekening 2023.

De accountantsverklaring, het bestuursverslag, de jaarrekening en het jaarverslag RvT zoals we deze hebben aangeleverd bij DigiMV vindt u hier.

Lerend netwerk
ENA vormt samen met collega-zorginstellingen Norschoten en Neboplus een lerend netwerk met betrekking tot de kwaliteit van zorg.

Addendum Verpleeghuiszorg

ENA maakt via dit document kenbaar aan klanten en betrokkenen hoe zij invulling geeft aan het ‘Addendum Verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie’.

Scroll naar boven