Mantelzorg en de rol van familie

ENA vindt het belangrijk dat mantelzorgers een actieve rol hebben in de zorg voor hun naaste. Het motto is niet voor niets: Samen zorgen. Onder mantelzorgers verstaan we: familie, vrienden en naasten van een cliënt.

We betrekken daarvoor de mantelzorgers direct bij de mogelijkheden om hun naaste zoveel mogelijk het leven te laten leiden dat hij of zij gewend was. Hierover wordt helder gecommuniceerd en de afspraken die gemaakt worden met de mantelzorger en de cliënt worden vastgelegd in het zorgleefplan, onderdeel van het Elektronisch Cliëntendossier. Het zorgleefplan is een levend document. De beroepskracht heeft in het gehele proces een luisterende, adviserende, signalerende en coördinerende rol. Door bundeling van krachten van de mantelzorger en de beroepskracht kan de cliënt optimale zorg ontvangen.

Mantelzorgers moeten zich thuis voelen bij ENA. Familie, vrienden en naasten zijn de hele dag welkom en kunnen een cliënt ondersteunen en helpen met allerlei zaken. Het uitgangspunt van ENA is: ‘Alles is mogelijk’ tenzij het in strijd is met het belang, de veiligheid of privacy van de bewoner of medebewoners, of andere nadelige consequenties voor hen heeft. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden en de behoeften van de mantelzorger en er is oog voor overbelasting van mantelzorgers (let op de huidige coronamaatregelen!). Daar waar de cliënt enkele mantelzorger heeft, stelt Zorggroep ENA zich actief op om een netwerk te ontwikkelen.

Clientportaal

Om het dagelijks leven rondom de cliënt goed af te stemmen maakt Zorggroep ENA gebruik van het cliëntportaal. Dit is een elektronisch dossier dat beide partijen kunnen inzien.

Logeren

We bieden ook gelegenheid voor naasten om te logeren.

Scroll naar boven