Kortdurend verblijf

Stel u heeft tijdelijk extra zorg nodig die u thuis niet kunt krijgen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of door afwezigheid van uw mantelzorger. Dan biedt Zorggroep ENA de mogelijkheid tot kortdurend verblijf.

Zorggroep ENA heeft drie vormen van tijdelijk verblijf:

Eerstelijnsverblijf ELV (Zvw)
Eerstelijnsverblijf is een kortdurend, medisch noodzakelijk verblijf voor mensen die niet in aanmerking komen voor een langdurige Wlz-indicatie, maar ook niet naar huis kunnen. Deze vorm van zorg bieden we aan in ons ELV De Maat. Uw huisarts of behandelend arts kan een ELV-verwijzing voor u regelen. Een ELV-verwijzing wordt voor 6 weken afgegeven. Met mogelijkheden tot 6 weken verlenging. Eerstelijnsverblijf valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) in het basispakket. Er zijn twee soorten ELV-verwijzingen mogelijk bij Zorggroep ENA.

  • ELV laag complex
  • ELV hoog complex

Logeren (Wlz )
Indien u al een Wlz-indicatie heeft, kan er geen ELV-verwijzing voor u aangevraagd worden. U kunt wel tijdelijk verblijven met een Wlz indicatie.  Hiervoor bieden wij logeermogelijkheden. De financiering gaat hierbij vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). De cliënt moet een eigen bijdrage betalen. Meer informatie hierover vindt u bij het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

De medewerkers van Klantadvies en-bemiddeling bespreken graag met u de mogelijkheden.

Scroll naar boven