Zorg

Aanmelding

Bij zorggroep Ena is veel mogelijk. Op basis van uw behoefte aan zorg bieden onze locaties diverse mogelijkheden; wonen met zorg, overbruggingszorg, kort durend verblijf, thuiszorg en dagopvang.

Wonen met zorg

Als u in aanmerking wilt komen voor wonen met zorg en/of behandeling op een van onze locaties, dan heeft u twee mogelijkheden:

  1. U kunt wonen met een indicatie van het CIZ. De indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De indicatie heeft de vorm van een zorgzwaartepakket, het zogenoemde ZZP. Zorggroep Ena biedt ZZP4 tot en met ZZP8. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van zorgzwaartepakketten. Steeds vaker is een hoge indicatie nodig om in aanmerking te komen voor zorg en wonen.
  2. U kunt wonen met zorg in een aanleunwoning. U huurt een woning van de Woningstichting met thuiszorg van Zorggroep Ena.

De keuze voor een van de twee genoemde vormen is mede afhankelijk van de mate waarin u zelfredzaam bent. De afdeling Klantadvies en -bemiddeling kan u hierbij adviseren.

Overbruggingszorg

Als u in afwachting bent van opname en u staat op de wachtlijst, dan kunnen wij u zorg en ondersteuning bieden bij het zelfstandig wonen.

Thuiszorg

Zorggroep Ena biedt ook mogelijkheden voor thuiszorg. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantadvies en -bemiddeling.

Dagopvang

Zorggroep Ena biedt dagopvang op vier locaties in de woonkernen Barneveld, Voorthuizen, Garderen en Scherpenzeel. U heeft hiervoor een WMO-beschikking nodig van uw gemeente of een indicatie voor overbruggingszorg.

Wachtlijst

Voor zorgaanvragen kan het voorkomen dat u op een wachtlijst komt. Er is alleen een wachtlijst voor langdurig verblijf. Alle overige vormen van zorg en/of ondersteuning zijn over het algemeen direct beschikbaar. Voor een actueel overzicht van onze wachtlijst klik hier .

Direct zorg nodig

Heeft u direct zorg nodig? Zorggroep Ena zal alles in het werk stellen om u ze snel mogelijk te helpen. Als directe opname noodzakelijk is en er is (nog) geen plek, bemiddelen we voor u voor een (tijdelijke) opnameplek buiten onze organisatie.

Voor vragen over zorg en/of aanmelding belt u met de afdeling Klantadvies en -bemiddeling. Zij staan u graag te woord.