Wie zijn wij

Algemeen beleid

Onze ambities bij het inhoud geven aan missie, visie en kernwaarden lichten wij graag toe.

Optimale klanttevredenheid: zorggroep ENA is een vraaggerichte organisatie, die bekend staat om haar brede aanbod van diensten en zorg met een hoge kwaliteit aan zelfstandig wonende ouderen en die met een (zeer) zware zorgvraag. Haar antwoord op vragen van cliënten luidt in principe: ‘ja, dat kan’.

Inspirerend werkgeverschap: zorggroep ENA wil een lerende organisatie zijn waar medewerkers met plezier werken en zich ontwikkelen. Wij stimuleren medewerkers tot permanente scholing. Met ‘zwaardere’ cliënten en de veranderende eisen die ouderen stellen op het gebied van wonen, welzijn en zorg neemt de behoefte aan hooggeschoold personeel toe. Hiernaast beschikken onze medewerkers over een ondersteunende werkomgeving om hun werkzaamheden te verrichten. Dit gaat ook op wanneer wij in overleg met u afspraken maken in het zorgleefplan. Richtlijnen ondersteunen onze mensen in plaats van gestuurd te worden door deze richtlijnen!

Betrouwbaar partnerschap: zorggroep ENA is vanwege haar deskundigheid en betrouwbaarheid een solide partner in samenwerking met andere organisaties. Wij beoordelen de samenwerking met aanbieders van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg continu op toevoegende waarde(n). Dus wat levert het op?

Financieel gezonde organisatie: plannen en ambities zijn alleen mogelijk indien daar ook voldoende financiële mogelijkheden voor bestaan en er sprake is van een gezonde exploitatie. Bij het maken van strategische keuzes gaat zorggroep ENA uit van onderbouwde analyses en toekomstscenario’s.