Waarschuwingsregister

Waarschuwingsregister

Zorggroep Ena doet mee aan het Waarschuwingsregister

Wat betekent dat voor medewerkers?

We willen de beste zorg bieden, daar moeten cliënten op kunnen vertrouwen. Dat kan alleen met de juiste mensen op de juiste plek. Dat is ook wat Zorggroep Ena voor haar cliënten wil bieden. Veiligheid en vertrouwen horen niet voor niets tot onze kernwaarden. Cliënten willen zo veilig mogelijk leven in een vertrouwde omgeving. Daarbij krijgen zij steun van Zorggroep Ena en mensen die voor hen belangrijk zijn. Samen maken we afspraken over wonen en werken, privacy, vrijheid en eventuele risico’s.

De meeste zorgverleners werken met hart en ziel voor cliënten. Toch wordt de zorgsector geconfronteerd met een ‘kleine’ groep van medewerkers (1-2%) die over de schreef gaat, bijvoorbeeld door diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit veroorzaakt emotionele en materiële schade en heeft vaak een behoorlijke (soms blijvende) impact voor alle betrokkenen. Medewerkers die strafbare feiten plegen doen een ernstig afbreuk aan de kwaliteit van de zorg.

Preventie

Een goed gebruikt Waarschuwingsregister is onmisbaar om dit te voorkomen. Daarom doet Zorggroep Ena mee aan het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en registreren we altijd. Het Waarschuwingsregister richt zich op preventie en het voorkomen van recidive. Het register waarschuwt ons en andere zorgaanbieders op het moment dat een medewerker solliciteert die zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wat betekent dat?

Checken

Zorggroep Ena vraagt nieuwe medewerkers (ook nieuwe vrijwilligers en stagiaires) bij indiensttreding altijd een recente Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) te overhandigen. Daarnaast doet Zorggroep Ena voortaan een check in zowel het register van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als in het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn.

Melden

Zorggroep Ena is wettelijk verplicht melding te maken in het register van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wanneer een arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet vanwege het ernstig disfunctioneren van een zorgverlener. Daarnaast meldt Zorggroep Ena een medewerker in het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn wanneer een medewerker is ontslagen of als de arbeidsrelatie is beëindigd wegens diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens cliënten. Voorwaarden hiervoor zijn dat aangifte is gedaan tegen de betreffende medewerker (er is een proces-verbaal opgemaakt) en de arbeidsrelatie is beëindigd.

Meer informatie?

Meer informatie over het Waarschuwingsregister, vindt u de website van het Waarschuwingsregister. Of neem contact op met: Jacqueline de Zeeuw, personeelsadviseur, j.dezeeuw@zorggroepena.nl