Familiebegeleiding bij ENA

Wanneer een bewoner of cliënt bij ENA komt wonen verandert er veel. Voor de persoon zelf, maar ook voor het (familie)netwerk om de persoon heen. Onze familiebegeleiders ondersteunen het (familie)netwerk bij deze emotionele gebeurtenis, geven praktische tips of ondersteunen bij het vinden van een nieuwe balans. 

In onze belofte ‘samen zorgen’ verwoorden we de noodzaak en behoefte om met elkaar – cliënt, bewoner, medewerkers, vrijwilligers, naasten en mantelzorgers – het best mogelijke te doen. We zijn vindingrijk, stellen elkaar geregeld de vraag wat nodig is en nemen graag het voortouw. Deze manier van zorgen doet een appel op ons allemaal. Ons streven is om iemand zoveel mogelijk het leven te laten leiden dat hij of zij gewend was. 

Binnen ENA loopt er dan ook een traject om de samenwerking tussen mantelzorgers en medewerkers te verstevigen. Het bestaat uit een enquête over de ervaren samenwerking tussen medewerkers en mantelzorgers, een workshop voor medewerkers die de familiebegeleiders begeleiden én een avond voor medewerkers en mantelzorgers waarin ze op basis van de enquête en ervaringen met elkaar in gesprek gaan. Zo’n avond start steevast met theatermaker Ernst Buning die in kleine setting zijn eigen ervaring als mantelzorger vertolkt in rake, persoonlijke liedjes – zoals ‘Je hoeft echt niet alles zelf te doen’ – en interactief gesprek met de aanwezigen.

Familieavonden
Dinsdag 26 september jl. vond in Het Huis in de Wei in Scherpenzeel de tweede familieavond plaats die is bezocht door acht families. In november a.s. volgt de laatste avond (voor de doelgroep aanleunwoningen ). Op Ruimzicht in Barneveld zijn inmiddels drie avonden afgerond. In Nieuw Avondrust in Voorthuizen vond de aftrap vorig jaar november plaats. Op elke locatie is een eigen familiebegeleider in dienst.

Samenwerking in de toekomst
“De avonden zijn vooral opgezet om een stevige basis te creëren voor samenwerking in de zorgdriehoek. Dus om na te denken over de vorm van de samenwerking in de toekomst en om elkaar te stimuleren, want je hebt elkaar hard nodig”, legt familiebegeleider Evert de Groot op locatie Het Huis in de Wei uit.

In gesprek over resultaten enquête samenspel 
Op z’n familieavond worden ook de resultaten van de enquête familieparticipatie besproken. Dit keer ingevuld door 14 families. Vervolgens gaan subgroepjes met elkaar in gesprek over de resultaten van de enquête. Mooie, eerlijke gesprekken tussen bewoners, hun mantelzorgers/naasten en (zorg)medewerkers komen tot stand. Daarna worden de antwoorden en ideeën met de hele zaal uitgewisseld. Elke keer opnieuw levert zo’n informele avond – in een vertrouwde omgeving – concrete resultaten op en verstevigt nog meer de samenwerking voor de toekomst. “Wij laten hiermee zien dat we als ENA van familieparticipatie werk maken en families hierin serieus meenemen”, besluit familiebegeleider Evert de Groot.

Scroll naar boven