Eerstelijnsverblijf De Maat

In eerstelijnsverblijf (ELV ) De Maat, bij onze locatie Nieuw Avondrust in Voorthuizen, geven we tijdelijke zorg aan cliënten. Deze behandeling en ondersteuning is gericht op een terugkeer naar huis. Uitgangspunt is dat iemand tijdelijk niet in de eigen woonomgeving kan verblijven, maar voor de betreffende zorgvraag niet hoeft te worden opgenomen in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling. Het ELV is bijvoorbeeld voor cliënten die na een ziekenhuisopname nog zorg nodig hebben of tijdelijk niet voor zichzelf kunnen zorgen als gevolg van een ziekte of handicap of wachten op een vervolgoperatie. Deze cliënten komen niet in aanmerking voor een langdurige Wlz-indicatie.

Comfortabele kamers

De Maat heeft 11 comfortabele kamers waar u alle deskundige zorg krijgt die u nodig heeft. De zorg wordt met u persoonlijk afgestemd, in samenspraak met mantelzorgers en behandeld arts. Iedere kamer op afdeling De Maat is voorzien van een eigen badkamer met douche en toilet en een eigen keukenblok. Wie is opgenomen op De Maat maakt gebruik van alle zorg en faciliteiten binnen Zorggroep ENA.

Verwijzing

Uw huisarts of behandelend arts kan een ELV-verwijzing voor u regelen. Een ELV-verwijzing wordt voor 6 weken afgegeven. Met mogelijkheden tot 6 weken verlenging. Eerstelijnsverblijf valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) in het basispakket. Er zijn twee soorten ELV-verwijzingen mogelijk bij Zorggroep ENA:

  • ELV laag complex
  • ELV hoog complex

De medewerkers van Klantadvies en-bemiddeling bespreken graag met u de mogelijkheden.

Zie hier een foto-impressie van De Maat:

Scroll naar boven