Zorg

Dagopvang

Voor wie is de dagopvang?

U staat midden in het leven. U woont nog graag helemaal zelfstandig. Toch is het soms stil in huis. U zoekt gezelligheid, u wilt andere mensen ontmoeten of een keer samen wat ondernemen. Dan is de Dagopvang van Zorggroep ENA wat voor u.

Misschien heeft u moeite met de invulling van de dag. En heeft u het gevoel dat de dag niet voorbij gaat of u kunt moeilijk zelf een activiteit bedenken. Ook dan kunt u terecht bij de Dagopvang van Zorggroep ENA.

Heeft u een mantelzorger maar wilt u hem of haar niet altijd belasten? Het is ook mogelijk dat uw mantelzorger tijd en ruimte nodig heeft voor zichzelf.

Bent u zelf mantelzorger en vindt u het fijn dat uw naaste een of meerdere dagen in contact komt met anderen en leuke activiteiten onderneemt? En u even tijd hebt voor uzelf? Bespreek met uw naaste de mogelijkheid van Dagopvang.

De Dagopvang draagt eraan bij dat u en uw eventuele mantelzorger langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Door het meedoen aan de activiteiten blijft u sociaal actief en in beweging. Dat draagt bij aan uw zelfredzaamheid. Ook uw mantelzorger kan behoefte hebben aan meer rust en tijd voor zichzelf. Daardoor kan hij of zij de zorg voor u langer volhouden.

Activiteiten

Onze medewerkers staan voor u klaar om u een prettige dag te bezorgen. De Dagopvang biedt u de mogelijkheid voor ontmoeting, gezelligheid en het maken van (nieuwe) contacten. We kijken samen met u naar wat u graag doet. We drinken samen koffie, doen activiteiten, er is ruimte om te praten en om te luisteren. Met elkaar kiezen we een activiteit uit ons gevarieerde aanbod van bewegingsspellen, creatieve bezigheden, bakken, gezelschapsspellen, geheugentraining en wandelen. Soms gaan we ook een dagje uit. We eten tussen de middag gezamenlijk. U kunt indien gewenst gebruikmaken van ons 3-gangen menu tegen betaling van € 9,50.

Dagopvang mogelijk op drie locaties

Op iedere locatie van Zorggroep ENA is een gezellige ontmoetingsruimte speciaal ingericht voor de Dagopvang. Iedere ruimte heeft een eigen naam:
Locatie Ruimzicht in Barneveld – Dagopvang De Rozentuin
Locatie Nieuw Avondrust in Voorthuizen – Dagopvang De Wheem
Locatie Het Huis in de Wei in Scherpenzeel – Dagopvang De Buitenwei

Openingstijden

De Dagopvang bij de drie locaties van Zorggroep ENA is op alle doordeweekse dagen geopend van 10:00 tot 16:00 uur. Wij kijken samen met u, aan de hand van uw beschikking of indicatie, op welke dag of dagen u kunt gebruikmaken van de Dagopvang.

Financiering

De Dagopvang wordt gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt via de gemeente om een beschikking vragen. Daarvoor neemt u contact op met het Wmo-loket van de gemeente waar u woont. In 2021 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Het kan ook minder zijn. Gemeenten mogen de eigen bijdrage van € 19,- verlagen.

Als u een WLZ-indicatie heeft voor opname in een verpleeghuis, kunt u ook gebruikmaken van Dagopvang. U betaalt dan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U ontvangt een factuur van het CAK.
Het is ook mogelijk dat u zelf betaalt voor de Dagopvang. Dan hoeft u geen beschikking of indicatie te hebben. U ontvangt dan rechtstreeks een factuur van Zorggroep ENA.

Vervoer

In principe komt u op eigen gelegenheid naar de locatie voor de Dagopvang. Als dat niet mogelijk is, kunt u gebruikmaken van de vervoerdienst van Zorggroep ENA. Dit regelt de medewerker van de dagopvanglocatie voor u.

Meer informatie

Wilt u een keer komen kennismaken met onze Dagopvang? U bent van harte welkom om een kop koffie of thee te komen drinken! U kunt daarvoor een afspraak maken via onze afdeling Klantadvies- en bemiddeling. Zij kunnen u ook nog meer informatie geven over de Dagopvang.