Zorg

Dagopvang

Wat is dagopvang?

Dagelijks is het mogelijk om op verschillende dagdelen zinvolle invulling te geven aan de dag door deel te nemen aan diverse activiteiten in de dagopvang. Zoals bijvoorbeeld de ochtend te beginnen met het uitwisselen van de laatste nieuwtjes uit de krant om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de wereld. Er wordt gezamenlijk koffie gedronken en gezamenlijk gegeten.

Verder worden er activiteiten geboden uit verschillende disciplines, zoals creatieve of muzikale activiteiten. Of meedoen aan de wekelijkse ‘beweeg’ ochtend. En er is aandacht voor individuele wensen en hobby’s van de deelnemer. U heeft de keuze aan welke activiteit u deelneemt. Klik hier voor onze folder Dagopvang.

Wat is het doel van dagopvang?

Het doel van dagopvang is om meer herkenbare dagstructuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig maar ook zinvol zijn. Die sociale contacten zijn niet alleen plezierig, ze kunnen ook bijdragen aan uw welbevinden. De activiteiten sluiten altijd aan op uw behoeften.

Voor wie bestemd?

De dagopvang is er voor zelfstandig wonende ouderen met sociaal psychische problemen (sociaal isolement) waarvoor begeleiding in eigen omgeving onvoldoende is. U kunt via de gemeente om een beschikking vragen. De dagopvang wordt dan gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U kunt contact opnemen met het WMO-loket van de gemeente waar u woont.

Als u een WLZ-indicatie heeft voor opname in een woonzorgcentrum of verpleeghuis en u staat op de wachtlijst, kunt u naast zorg thuis ook gebruik maken van dagopvang. Ook bestaat de mogelijkheid voor particuliere inkoop van dagopvang. Dit kan zonder beschikking of indicatie.

Naast de reguliere dagopvang vanuit de WMO biedt Zorggroep Ena als proef samen met Welzijn Barneveld ook laagdrempelige dagopvang aan in De Kruimelstaete in Garderen. Deze laagdrempelige dagopvang is toegankelijk voor ouderen die eenzaam zijn of gewoon behoefte aan gezelschap. Om deel te nemen is geen indicatie van de gemeente nodig. Uitgangspunt daarbij is dat met u gezocht wordt naar activiteiten die aansluiten bij uw vragen, wensen en behoeften.

Waar is de dagopvang?

In alle drie de locaties van Zorggroep Ena wordt dagopvang voor ouderen geboden. Daarnaast in de Kruimelstaete in Garderen. Voor deze laagdrempelig voorziening is geen indicatie nodig.

Wanneer?

De dagopvang is op bijna alle locaties dagelijks geopend van 09.30 uur tot 16.00 uur. Op welke dagen u wilt deelnemen aan de activiteiten bepaalt u zelf en u kunt meerdere dagen in de week komen.

Wat zijn de kosten van de dagopvang?

Ongeacht de financiering van dagopvang betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U ontvangt u een factuur van het CAK. Indien u de dagopvang particulier inkoopt ontvangt u een factuur van Zorggroep Ena.

Vervoer?

Indien u niet op eigen gelegenheid naar de dagopvanglocatie kunt komen, dan kunt u gebruik maken van groepsvervoer. Dit regelt de medewerker van de dagopvanglocatie voor u.

Meer informatie?

Neem contact op met onze afdeling Klantadvies- en bemiddeling.