Zorg

Zorg

Zorggroep ENA hecht grote waarde aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Uw mening en ideeën hierover zijn voor ons zeer belangrijk. Samen met u en uw familie worden afspraken gemaakt die we vastleggen in ons Elektronisch Cliëntendossier (ECD). In het ECD worden alle gegevens over uw zorgbehoefte vastgelegd. Via ons zogenaamde cliëntportaal kunnen de eerste contactpersonen vanuit huis inzage krijgen in het ECD zodat zij ook goed op de hoogte blijven. In januari 2018 is dit ook voor thuiszorgcliënten mogelijk.

Wij betrekken u in de dagelijkse praktijk door in onderling overleg en binnen de persoonlijke indicatie de gewenste zorg af te stemmen. Heeft u aanvullende (woon)wensen? Wij kijken altijd samen met u of dit binnen de mogelijkheden valt of dat wij dit (tegen een extra vergoeding) kunnen realiseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantadvies en -bemiddeling.

Relevante pagina’s:
Dagopvang
Zorg met verblijf
Kortdurend verblijf
Verpleeghuiszorg
Thuiszorg
Mantelzorg
Wet langdurige zorg
Wachtlijststand
Eigen bijdrage
Aanmelding

Nieuwsoverzicht