Welzijn

Activiteiten

Fijn wonen en professioneel zorg zijn vanzelfsprekend belangrijk. Maar van het rijtje wonen, zorg en welzijn blijkt welzijn het meest belangrijk te zijn voor mensen: ‘Wat is er vandaag voor mij te doen?’ Dat houdt mensen bezig.

Op al onze locaties is elke dag wel iets te doen. In de huiskamers van verpleegzorg, bij de dagopvang of op het gezellige Dorpsplein dat elke locatie heeft. Samen met u en de mensen om u heen worden die activiteiten georganiseerd die aansluiten bij uw interesses, leefwereld en wensen. Veel activiteiten worden door medewerkers, vrijwilligers en soms ook bewoners en hun familie georganiseerd, andere door scholen of bedrijven.

Ook zijn op de Dorpspleinen tal van activiteiten die wij met Welzijn Barneveld en SWO in Scherpenzeel uitvoeren. De Dorpspleinen zijn een plek voor iedereen, of u nu een bewoner bent van het woonzorgcentrum, een aanleunwoning of uit de wijk komt. Iedereen is welkom. Ontmoeten, gezelligheid en ontspanning staan voorop.