ENA op koers met nieuwe kernwaarden en een nieuwe uitstraling

We worden met elkaar steeds ouder en in de zorg zien en voelen we de vraag naar ondersteuning en zorg toenemen. De zorg en vooral de ouderenzorg is veel in het nieuws, het gaat op veel fronten niet langer zoals het ging. Dit vraagt van ons allemaal om de zorg anders te gaan organiseren zodat deze beschikbaar is en blijft voor hen die het nodig hebben.

Voor ENA past hier een herbezinning bij op onze kernwaarden, belofte en uitstraling.

De belofte
In onze nieuwe belofte ‘samen zorgen’ verwoorden we de noodzaak en behoefte om met elkaar: cliënt, bewoner, medewerkers, vrijwilligers, naasten en de buurt samen het best mogelijke te doen. ‘Samen zorgen’ doet een appel op ons allemaal.

Onze belofte en de nieuwe kernwaarden zijn bedoeld om koers te houden in deze tijd met vele onzekerheden.

De kernwaarden Dichtbij – Compassie – Vindingrijk

We zoeken met en naast elkaar naar ‘dichtbij’-oplossingen, thuis en in de buurt. We houden lokale contacten in iemands eigen omgeving zolang mogelijk intact. De locaties van ENA zijn plekken om elkaar te ontmoeten. Daarbij zorgen we vanuit compassie voor een oprechte verbinding, met aandacht en waardering voor hoe de ander in het leven staat; echt betrokken en nieuwsgierig zijn. Via aandacht en eenvoud doen we recht aan dat wat iemand nodig heeft. We creëren dagelijks betekenisvolle momenten, waardoor welzijn voorop staat. We gaan naast de ander staan met oprecht mededogen. We denken in mogelijkheden en onderzoeken wat werkt, zijn vindingrijk. Stellen elkaar geregeld de vraag wat er nodig is. Samen weet je meer en soms betekent iets kleins ontzettend veel voor iemands welzijn en autonomie. Dat zorgt voor een glimlach op iemands gezicht en voor verrassing, voldoening, levensgeluk en extra werkplezier. Andere oplossingen bedenken helpt ons ook om wendbaar te zijn en blijven.

Nieuw logo

ENA betekent één. Dit maken we nu ook zichtbaar. Doordat we onze belofte ‘samen zorgen’ een prominente plek geven in ons nieuwe logo, laten we het meer zakelijke ‘zorggroep’ daar vervallen. De belofte ‘samen zorgen’ vertelt wie we zijn en doet recht aan onze bedoeling. De herfstaster symboliseert de fase in het leven waarin bewoners en cliënten aan ENA extra ondersteuning en zorgvragen.

Zorggroep ENA wordt ENA
We spreken onderling al graag over ENA. ENA betekent één. Dit maken we nu ook visueel in het logo. Doordat we onze belofte ‘samen zorgen’ een prominente plek gaan geven in ons logo kunnen we het meer zakelijke ‘zorggroep’ daar laten vervallen. Deze belofte vertelt wie we zijn en doet recht aan onze bedoeling. Door het woord ‘zorggroep’ in deze vorm niet meer te hanteren staat de zorg letterlijk minder op de voorgrond en is er ruimte voor een bredere invulling en betekenis van zorg en ondersteuning, waarbij we welzijn, welbevinden en comfort voorop zetten.

Laten we samen optrekken in deze veranderingen en ‘samen zorgen’.

Scroll naar boven