Zorggroep ENA

 • Ik heb hulp nodig bij (langdurige) ziekte, handicap of ouderdom. Hoe regel ik dat?

  Als u verpleging of hulp nodig heeft bij (langdurige) ziekte, handicap of ouderdom dan kunt u dit aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). tel: 088 789 12 00 Bij het CIZ wordt bekeken of u recht heeft op WLZ-zorg en hoeveel en welke hulp u dan krijgt.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een verzorgingshuis of een verpleeghuis?

  U heeft  hiervoor een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Tel: (088) 789 12 00. U kunt meer informatie vinden op de website van het CIZ. http://www.ciz.nl/

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning bij een van de locaties van Zorggroep Ena?

  Om voor een aanleunwoning in aanmerking te komen dient u zich in te schrijven bij de verhuurder van de aanleunwoningen. Voor Ruimzicht (Barneveld) en Nieuw Avondrust (Voorthuizen) is dat woningstichting Barneveld:

  Bezoekadres
  Parmentierstraat 1
  3772 MS BARNEVELD

  Postadres
  Postbus 61
  3770 AB  BARNEVELD
  T: 0342-427 500 (algemene nummer)
  info@wstg-barneveld.nl

  http://www.wstg-barneveld.nl/

  Voor Het Huis In De Wei in Scherpenzeel is dat Woonstede in Ede:

  Bezoekadres
  Telefoonweg 36 Ede

  Postadres
  Postbus 191
  6710 BD Ede
  T 0318 – 69 56 95
  info@woonstede.nl
  http://www.woonstede.nl/

 • Ik heb huishoudelijke hulp nodig. Hoe vraag ik dat aan?

  De regelingen voor huishoudelijke hulp vallen sinds 2007 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Om huishoudelijke hulp aan te vragen dient u dit dus te doen bij het zorgloket van de gemeente waar u woont. Hieronder vind u de telefoonnummers van de gemeenten binnen het werkgebied van Zorggroep Ena:

  Barneveld
  14 0342 (geen netnummer nodig)

  Scherpenzeel
  033 – 277 23 24

  Renswoude
  0318 – 57 81 50

 • Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen?

  De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw eigen inkomen en de hoeveelheid zorg en ondersteuning die u krijgt.  Op de website van het CAK zijn 3 brochures te verkrijgen: – eigen bijdrage voor zorg met verblijf – eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf – eigen bijdrage voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Ook kunt u op de internet site van het CAK uw eigen bijdrage berekenen. Stap voor stap wordt u hierin begeleid. Gratis telefoonnummers voor mondelinge informatie over de eigen bijdrage:

  Zorg met verblijf:
  0800 0087

  Zorg zonder verblijf:
  0800 1925

  Wet Maatschappelijke Ondersteuning:
  0800 1925

  Kijk voor meer informatie op: http://www.cak-bz.nl/ Een e-mail sturen kan ook: info@cak-bz.nl

 • PGB (Persoons Gebonden Budget) wat houdt dat in?

  De meest gestelde vragen rondom een Persoonsgebonden budget vind u hieronder.

  1. Voor wie is het persoonsgebonden budget bedoeld? Iedereen die zorg, hulp of begeleiding nodig heeft om zelfstandig te (blijven) wonen en leven, kan van het persoonsgebonden budget gebruik maken. Denk aan mensen met een lichamelijke handicap of een chronische ziekte, kinderen met een handicap of ziekte en hun ouders, verstandelijk gehandicapten, ouderen en mensen met ernstige psychische problemen.

  2. Hoe kom ik aan een persoonsgebonden budget? U kunt de zorg, hulp of begeleiding zelf aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of de gemeente. Het CIZ of de gemeente stelt vast welke zorg u nodig heeft in uw situatie. Dat gebeurt in de indicatiestelling. Daarbij wordt rekening gehouden met de zorg en hulp uit uw omgeving. Ook wordt er gekeken of u misschien zorg of hulp kunt krijgen via andere regelingen. Komt u inderdaad in aanmerking voor zorg, hulp of begeleiding, dan kunt u kiezen: a. U kiest voor die zorg ‘in natura’. U krijgt dan zorg of hulp via een instelling, bijvoorbeeld een instelling voor thuiszorg of een centrum voor dagopvang. U hoeft in dat geval zelf verder niets te regelen. Dat doet de instelling voor u. b. U kiest voor een persoonsgebonden budget (pgb). U schakelt dan zelf zorgverleners in, die vervolgens worden betaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  3.Van wie krijg ik het geld? Een PGB wordt toegezegd door het zorgkantoor van uw gemeente. Het Zorgkantoor is belast met de verdeling van het geld van de WLZ. Het Zorgkantoor is ondergebracht bij een grote zorgverzekeraar bij u in de buurt. Dat hoeft overigens niet uw eigen verzekeraar te zijn. Op basis van de toezegging worden de hulpverleners die u inschakelt, voor uw zorg betaald. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt dit.

  4. Hoeveel geld krijg ik? Dat hangt van uw situatie af. Hoe meer zorg, hulp of begeleiding u nodig hebt, hoe hoger het budget dat u tot uw beschikking krijgt.

  5. Moet ik een eigen bijdrage betalen? Dat hangt er van af. Voor tijdelijk verblijf (logeeropvang) en voor begeleiding geldt geen eigen bijdrage voor volwassenen. Voor persoonlijke verzorging en verpleging voor volwassenen geldt wel een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger die eigen bijdrage. Als u kiest voor het persoonsgebonden budget, krijgt u geen factuur voor deze eigen bijdrage. Het zorgkantoor houdt de eigen bijdrage namelijk al bij voorbaat in op uw persoonsgebonden budget. Uw persoonsgebonden budget wordt dus gekort met de eigen bijdrage die van u verwacht wordt. Hoe hoger deze korting, hoe meer u zelf zult moeten bijbetalen om de zorg, hulp en begeleiding rond te krijgen.

  6. Mag ik zelf bepalen waar ik mijn budget aan uitgeef? U hoeft u bij de besteding van uw budget niet strikt aan de indicatie te houden. Maar u mag het geld alléén besteden aan vormen van zorg, hulp en begeleiding waarvoor een persoonsgebonden budget mogelijk is: persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en tijdelijk verblijf (logeeropvang). U moet dat ook schriftelijk verantwoorden. U moet dus een goede administratie bijhouden. U mag alleen uitbetalen aan hulpverleners waar u een schriftelijke overeenkomst mee afsluit. Houdt u zich niet aan deze regels, dan moet u het geld teruggeven aan het zorgkantoor. Een klein deel van het persoonsgebonden budget hoeft u niet te verantwoorden. Dit deel is bedoeld voor de uitgaven die niet direct worden besteed aan zorgkosten of bemiddelingskosten, maar waarmee u wel uw hulp organiseert. U kunt dit budget bijvoorbeeld besteden aan het kopen van postzegels of het plaatsen van advertenties.

  7. Kan ik ook hulpmiddelen aanschaffen van mijn persoonsgebonden budget? Nee, voor hulpmiddelen zult u een beroep moeten doen op uw zorgverzekering, voor medische hulpmiddelen, uitleen via de thuiszorginstelling (voor tijdelijk gebruik) of bij de gemeente (voor vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woningaanpassingen en hulpmiddelen in de natte cel). Gemeenten kennen wel een persoonsgebonden budget toe voor hulpmiddelen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

  8. Mag ik helemaal zelf bepalen wie ik inhuur van mijn persoonsgebonden budget? Ja. Maar u moet er wel voor zorgen dat u ‘goede zorg’ inkoopt. Voor verpleegkundige handelingen moet u bijvoorbeeld iemand inhuren die daar officieel ‘bevoegd en bekwaam’ voor is. Maar verder bent u helemaal vrij. U kunt aankloppen bij een instelling of een particulier bureau, maar ook zelfstandige zorgverleners inhuren. Of vrienden, bekenden of familieleden die tegen betaling voor u willen gaan zorgen.

  9. Wordt het persoonsgebonden budget opgeteld bij mijn inkomen? Nee. Het persoonsgebonden budget is voor u als budgethouder geen inkomen. U hoeft dus niet bang te zijn dat u er belasting over zou moeten betalen. Ook bij de vaststelling van de hoogte van bijvoorbeeld huursubsidie of bijzondere bijstand telt uw persoonsgebonden budget niet mee. Maar let op: als u uw partner betaalt uit uw budget, telt dat wel als inkomen voor uw partner. Dit kan wel gevolgen hebben voor uitkeringen, huursubsidie, bijzondere bijstand, enzovoorts.

  10. Waar vind ik meer algemene informatie over het persoonsgebonden budget?  http://www.pgb.nl/

 • Ik heb een woningaanpassing nodig. Hoe regel ik dat?

  Dit kunt u regelen via de gemeente van uw woonplaats.

  Barneveld
  14 0342 (geen netnummer nodig)

  Scherpenzeel
  033 – 277 23 24

  Renswoude
  0318 – 57 81 50

 • Waar kan ik hulpmiddelen lenen?

  Hulpmiddelen kunt u verkrijgen bij verschillende thuiszorg-winkels. Zorggroep Ena kan u helpen bij het verkrijgen van hulpmiddelen.

 • Waar kan ik tafeltje dekje aanvragen?

  Tafeltje Dekje kunt u aanvragen via het zorgloket van uw gemeente. Hieronder vindt u de telefoonnummers van de zorgloketten per gemeente.

  Barneveld
  14 0342 (geen netnummer nodig)
  Uitvoering door Welzijn Barneveld: http://maaltijdaanhuis.uwmaaltijd.nl/

  Scherpenzeel
  033 – 277 23 24
  Uitvoering door Senioren welzijnsorganisatie Scherpenzeel-Renswoude: http://www.swo-sr.nl/

  Renswoude
  0318 – 57 81 50
  Uitvoering door Senioren welzijnsorganisatie Scherpenzeel-Renswoude: http://www.swo-sr.nl/

  Als u liever samen met anderen de maaltijd wilt gebruiken, kan dat in de gezellige restaurants van Ruimzicht, Nieuw Avondrust en Het Huis In De Wei. Onder genot van een drankje kunt u genieten van gevarieerde en heerlijke maaltijden.

 • Hoe kom ik in contact met Zorggroep Ena?

  Heeft u het antwoord op uw vraag nog niet gevonden op onze website , neem dan gewoon contact met onze cliëntenadministratie op.

  Het telefoonnummer is: 0342 – 479 572

  U kunt ook een afspraak maken om eens ter plaatse kennis te maken met woonzorgcentra en onze medewerkers.

Nieuwsoverzicht