Zorg

Wonen met zorg in aanleunwoningen

Bij iedere locatie van Zorggroep Ena zijn aanleunwoningen.

De toewijzing van de woningen wordt gedaan door de woningbouwverenigingen. Voor Nieuw Avondrust en Ruimzicht is dat Woningstichting Barneveld. Voor meer informatie over Woningstichting Barneveld klik hier. Voor Het Huis in de Wei is dat Woonstede. Voor meer informatie over Woonstede klik hier

Daarnaast heeft Zorggroep Ena de mogelijkheid om aanleunwoningen die eigendom zijn van de woningbouwverenigingen toe te wijzen aan mensen met een zorgvraag. Vraag hiervoor de actuele informatie op bij Klantadvies en -bemiddeling.

Vanuit de woonzorgcentra kan zorg en dienstverlening worden geboden bij u thuis. Ook kunt u gebruik maken van onze faciliteiten zoals maaltijden aan huis of in onze gezellige restaurants. We informeren u graag over de mogelijkheden.

VPT (Volledig Pakket Thuis) of MPT (Modulair Pakket Thuis)

Niet altijd is het nodig om naar een verpleeghuis te verhuizen om de benodigde verpleeghuiszorg te krijgen. In onze locaties kunnen we met ons thuiszorgteam verpleeghuiszorg in uw eigen woonomgeving bieden. Alle zorg en ondersteuning worden dan in uw huis geboden op basis van een Wlz indicatie. Deze WLZ indicatie heeft voor thuis de leveringsvormen VPT (Volledig Pakket Thuis) en MPT (Modulair Pakket Thuis). Uitgangspunt is daarbij dat de woonlasten niet worden vergoed en dus voor eigen rekening blijven. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Klantadvies en -bemiddeling.

De cliënten met een VPT of MPT wonen in de directe omgeving van het Verpleeghuis. Meestal zijn dit de aanleunwoningen die bij alle drie de locaties te vinden zijn.