Zorg

Behandeling en dementie

Ouderen met dementie (psychogeriatrie) of chronische  problemen vragen zorg met een behandelplan. Zorggroep ENA biedt deze zorg in een herkenbare, huiselijke omgeving. Leven en beleven staan centraal ondanks de problemen die er soms zijn. Onze medewerkers verdiepen zich in u. Wat was of is uw manier van leven? Wat wilt u zelf? Waar wordt u blij van? Wij kijken continu naar de wensen en behoeften van onze cliënten. Dit betekent zorg op maat. Belangrijk voor ouderen met dementie is het bieden van een dagritme en structuur.

Soms is er een speciaal behandelteam nodig. Hierin zit in ieder geval een specialist ouderengeneeskunde en andere specialisten afgestemd op uw zorgvraag. Elke cliënt heeft een eigen EVV’er ( EVV is Eerste Verantwoordelijke Verzorgende of Verpleegkundige. ) – u ook – die betrokken is bij het behandelteam. Uw EVV’er is altijd uw centrale belangenbehartiger.

Wanneer u verblijft in een woning met ZZP5-indicatie ( ZZP5 Door een psychiatrische aandoening heeft u intensieve zorg en begeleiding nodig in een veilige woonomgeving met veel structuur. ) krijgt u alle specialistische zorg die nodig is. Wij huren eventueel externe specialisten in.