Zorg

Zorg met verblijf

Zo zelfstandig mogelijk met alle zorg binnen handbereik

Op een gegeven moment merkt u het. Dingen die vroeger vanzelfsprekend waren en wat u altijd zelf kon; dat lukt niet meer. Begrijpelijk dat u hiervoor de beste hulp en ondersteuning zoekt die er is. Heeft u verzorging, verpleging en/of behandeling nodig; dan kunt u (tijdelijk) gebruik maken van één van de locaties van Zorggroep ENA. Onze locaties bieden u een comfortabele en veilige omgeving. Zorggroep ENA kent verschillende vormen van verblijf.

Kortdurend verblijf

Stel u heeft tijdelijk extra zorg nodig die u thuis niet kunt krijgen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of een tijdelijke aandoening. Dan biedt Zorggroep ENA de mogelijkheid tot kortdurend verblijf. Bij onze locatie Nieuw Avondrust in Voorthuizen hebben we daarvoor een speciale afdeling: De Maat. Medewerkers van Klantadvies en -bemiddeling kunnen u informeren over alle mogelijkheden van verblijf bij Zorggroep Ena.

Langdurend verblijf

Het verblijf kan ook langdurend zijn, u komt dan echt bij ons wonen. Dit komt voor in situaties waarin het echt niet mogelijk is om in uw eigen huis te blijven wonen. U kunt dan een plekje krijgen in een van onze drie locaties: in het woonzorgcentrum of in een van de aanleunwoningen.