Zorg

Wachtlijststand

Wachtlijststand per 01 juli 2018

Product Locatie Verwachte wachttijd
Psychogeriatrie Ruimzicht 3 maanden
Psychogeriatrie Nieuw Avondrust half jaar tot een jaar
Psychogeriatrie Huis in de Wei 3 maanden
Somatiek Ruimzicht half jaar tot een jaar
Somatiek Nieuw Avondrust half jaar tot een jaar
Somatiek Huis in de Wei half jaar tot een jaar
Dagopvang Ruimzicht Rozentuin vraag naar beschikbaarheid
Dagopvang Nieuw Avondrust De Wheem vraag naar beschikbaarheid
Dagopvang Nieuw Avondrust Kruimelstaete geen wachtlijst
Dagopvang Huis in de Wei Buitenwei vraag naar beschikbaarheid
Wonen in het verzorgingshuis Nieuw Avondrust half jaar tot een jaar
Wonen in het verzorgingshuis Huis in de Wei half jaar tot een jaar
Wonen in de aanleunwoning met zorg Ruimzicht jaar tot anderhalf jaar
Wonen in de aanleunwoning met zorg

Wonen in de aanleunwoning met zorg

Nieuw Avondrust

 

Huis in de Wei

jaar tot anderhalf jaar

 

Overgangsperiode van wachtlijstbeheer tussen Woningstichting Woonstede en Zorggroep Ena

Aan deze wachtlijst kunnen geen rechten worden ontleend.
De wachtlijst verandert regelmatig en wordt één keer per kwartaal aangepast.

Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met onze afdeling Klantadvies en -bemiddeling.