Zorg

Thuiszorg

Onze deskundige medewerkers van de thuiszorg staan voor u klaar, met hulp en zorg op maat. Zij gaan daarbij met persoonlijke aandacht uit van uw wensen en omstandigheden. Bij Zorggroep Ena werken verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders die aan ongeveer 100 cliënten zorg bieden. Klik hier voor onze folder Thuiszorg.

Wijkgericht met deskundige zorg

De thuiszorg wordt gecoördineerd en verleend vanuit wijkteams. Deze kleinschalige wijkteams bestaan uit deskundige medewerkers die de zorg bij u thuis komen leveren. U ziet vertrouwde medewerkers die uw persoonlijke situatie goed kennen. Deze medewerkers zijn uw aanspreekpunt en kunnen u antwoord geven op uw vragen en ondersteunen u om zoveel mogelijk uw zelfstandigheid te behouden. 

Vergoeding en indicatie

Thuiszorg wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet en komt niet ten laste van uw eigen risico. Onze wijkverpleegkundige komt persoonlijk bij u thuis en bespreekt met u de mogelijkheden. Ook regelt zij de indicatie die u nodig hebt voor zorg aan huis. 

Waar

Onze thuiszorgteams zijn actief in de omgeving van Ruimzicht in Barneveld, Nieuw Avondrust Voorthuizen en Het Huis In De Wei in Scherpenzeel. Meer weten over thuiszorg van Zorggroep Ena? Onze medewerkers van Klantadvies en -bemiddeling kunnen u informeren.

Begeleiding

Naast lichamelijke verzorging leveren de wijkteams ook begeleiding aan huis. De begeleiding kent twee vormen; wooncoaching en woonondersteuning. Over de invulling worden afspraken met u gemaakt en vastgelegd in een ondersteuningsplan.

Wooncoaching

Alle vormen van begeleiding die er op zijn gericht dat u zelfstandig kan wonen en een huishouden kan voeren vallen onder wooncoaching.
Bij wooncoaching wordt gewerkt aan die zaken die u zelf kan leren of (weer) ontwikkelen. De bedoeling is dat u zo veel mogelijk zelfredzaam wordt. Het is natuurlijk mogelijk dat dit niet geheel lukt. Als op een gegeven moment zaken overblijven waarbij u meer permanent ondersteuning nodig heeft, kan altijd worden overgeschakeld op Woonondersteuning.

Woonondersteuning

Dit is een vorm van individuele begeleiding waarbij de basisbehoeften die in het dagelijks leven spelen centraal staan. Het doel is dat u, met ondersteuning, een gestructureerd huishouden kunt voeren. De daadwerkelijke activiteiten kunnen variëren van schoonmaak, hulp bij de administratie, voeding, boodschappen of andere klusjes die belangrijk zijn om een huishouden te kunnen voeren. Een belangrijk verschil met wooncoaching is dat niet verwacht kan worden dat u bepaalde zaken ook zelf kan gaan doen. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van geheugenproblemen.

Is wooncoaching of woonondersteuning iets voor u? Wendt u zicht dan tot het WMO-loket van uw gemeente. Om in aanmerking te komen heeft u een WMObeschikking nodig die de gemeente u kan toewijzen.

Relevante pagina:
Aanmelding