Zorg

Familieparticipatie

Bij familieparticipatie gaat het om de betrokkenheid, rol, inbreng en invloed van familie en vrienden bij het bevorderen van de kwaliteit van leven van bewoners. Betrokkenheid van familieleden kan een grote invloed hebben op de gezondheid en het gevoel van welbevinden van de bewoner. Eenvoudig gezegd: Het meehelpen door een naaste bij de verzorging van een familielid in een (zorg)instelling. Binnen Zorggroep Ena valt dit ook onder de term mantelzorg.