Zorg

Mantelzorg

Zorggroep Ena ziet een belangrijke rol weggelegd voor het samenspel tussen de formele en informele zorg bij het uitdragen van de missie van Zorggroep Ena: Samen Midden in het Leven. Zorggroep Ena wil een huis en een thuis zijn, waar het fijn is om te wonen en waar iedereen zolang mogelijk zijn eigen leven kan blijven leiden. Een plek waar goede verzorging en verpleging wordt gegeven, waar mantelzorgers, familieleden en vrienden welkom zijn.

Voor de mantelzorgers wil Zorggroep Ena ook een huis van ondersteuning en samenwerking zijn. Dit doet Zorggroep Ena door hen direct vanaf het eerste contact te informeren over de mogelijkheden die er zijn om dat “wat men gewend was” zoveel mogelijk voort te zetten in de mogelijk nieuwe leefomgeving. Hierover wordt helder gecommuniceerd en de afspraken die gemaakt worden met de mantelzorger en de bewoner, worden vastgelegd in het zorgleefplan, onderdeel van het Elektronisch Cliëntendossier. Het zorgleefplan is een levend document. De beroepskracht heeft in het gehele proces een luisterende, adviserende, signalerende en coördinerende rol. Door bundeling van krachten van de mantelzorger en de beroepskracht kan de bewoner optimale zorg ontvangen.

Familie is de hele dag welkom en kan de bewoner ondersteunen en helpen met allerlei zaken. Het uitgangspunt van Zorggroep Ena is: “Alles is mogelijk”, tenzij het in strijd is met het belang, de veiligheid of privacy van de bewoner of medebewoners, of andere nadelige consequenties voor hen heeft. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden en de behoeften van de mantelzorger en er is oog voor overbelasting van mantelzorgers.

Om het dagelijks leven rondom de bewoner goed af te stemmen heeft Zorggroep Ena een communicatiesysteem ingevoerd dat de samenwerking tussen mantelzorgers en beroepskrachten ondersteunt. Dit is het Cliëntportaal.

Daar waar de bewoner geen enkele mantelzorger heeft, stelt Zorggroep Ena zich actief op om een netwerk te ontwikkelen.

Relevante pagina’s:
Familieparticipatie
Clientenportaal