Zorg

Kortdurend verblijf

Tijdelijk bij Zorggroep Ena verblijven en onze zorg ontvangen is een aanbod waar cliënten vaak gebruik van maken. Dit wordt ook wel tijdelijk verblijf of kortdurende opname genoemd. Dit kan bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname als verder herstellen thuis niet mogelijk is. Of wanneer u moet herstellen tussen twee operaties in. Maar ook wanneer u even niet in staat bent om voor uzelf te zorgen als gevolg van een tijdelijke ziekte of handicap. Ook in situaties waarin normaliter mantelzorgers voor u zorgen en dit, door omstandigheden even niet kan, is een kortdurend verblijf van Zorggroep Ena een goede oplossing. Het zijn allemaal redenen om tijdelijk bij ons te verblijven.

Op 1 april 2019 hebben we in Nieuw Avondrust een afdeling Kortdurend Verblijf geopend: De Maat. Op deze afdeling zijn in totaal 11 kamers. Waar drie vormen van tijdelijk verblijf mogelijk zijn.

Eerstelijnsverblijf ELV (Zvw)
Eerstelijnsverblijf is een kortdurend, medisch noodzakelijk verblijf voor mensen die niet in aanmerking komen voor een langdurige Wlz-indicatie, maar ook niet naar huis kunnen. Uw huisarts of behandelend arts kan een ELV-verwijzing voor u regelen. Een ELV-verwijzing wordt voor 6 weken afgegeven. Met mogelijkheden tot 6 weken verlenging. Eerstelijnsverblijf valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) in het basispakket. Er zijn twee soorten ELV-verwijzingen mogelijk bij Zorggroep Ena.

  • ELV laag complex
  • ELV hoog complex

Logeren (Wlz)
Indien u al een Wlz-indicatie heeft kan er geen ELV-verwijzing voor u aangevraagd worden. U kunt wel tijdelijk verblijven met een Wlz indicatie.  Hiervoor bieden wij logeermogelijkheden. De financiering gaat hierbij vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). De cliënt moet een eigen bijdrage betalen. Meer informatie hierover vindt u bij het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Respijtzorg (Wmo)
Daarnaast zijn er mogelijkheden voor respijtzorg. Dit is een logeermogelijkheid vanuit de gemeente. Dit is als uw mantelzorger tijdelijk niet de zorg voor u kan dragen. Hierbij is een beschikking noodzakelijk die u kunt aanvragen bij het Wmo loket van uw gemeente. De cliënt moet een eigen bijdrage betalen. Meer informatie hierover vindt u bij het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

De medewerkers van Klantadvies en-bemiddeling bespreken graag met u de mogelijkheden.