Zorg

Aanmelding

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons centrum voor klantadvies: 0342 – 479572 of mail naar klantadviesenbemiddeling@zorggroepena.nl Onze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 16:00 uur.

Bij Zorggroep ENA is veel mogelijk. Op basis van uw behoefte aan zorg bieden onze locaties diverse mogelijkheden; wonen met zorg, overbruggingszorg, kortdurend verblijf en dagopvang.

Wonen met zorg

Als u in aanmerking wilt komen voor wonen met zorg en/of behandeling op een van onze locaties, dan heeft u twee mogelijkheden:

  1. U kunt wonen met een indicatie van het CIZ. De indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt op basis van de zorgbehoefte het best passende zorgprofiel (ZP). In een zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van de zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg. Zorggroep ENA biedt ZP4 tot en met ZP8.
  2. U kunt wonen met zorg in een aanleunwoning. U huurt een woning van de Woningstichting en ontvangt zorg vanuit een WLZ indicatie door het Zorg thuis team van Zorggroep Ena.

De keuze voor een van de twee genoemde vormen is mede afhankelijk van de mate waarin u zelfredzaam bent. De afdeling Klantadvies en -bemiddeling kan u hierbij adviseren.

Overbruggingszorg

Als u in afwachting bent van opname en u staat op de wachtlijst, dan kunnen wij u ondersteuning bieden bij het zelfstandig wonen.

Dagopvang

Zorggroep ENA biedt dagopvang op haar drie locaties in de woonkernen Barneveld, Voorthuizen en Scherpenzeel. U heeft hiervoor een WMO-beschikking nodig van uw gemeente of een WLZ indicatie voor overbruggingszorg.

Wachtlijst

Voor zorgaanvragen kan het voorkomen dat u op een wachtlijst komt. Er is alleen een wachtlijst voor langdurig verblijf. Alle overige vormen van zorg en/of ondersteuning zijn over het algemeen direct beschikbaar. Voor een actueel overzicht van onze wachtlijst klik hier .

Spoedig zorg nodig

Heeft u spoedig zorg nodig? Zorggroep ENA zal alles in het werk stellen om u zo snel mogelijk te helpen. Als directe opname noodzakelijk is en er is (nog) geen plek, bemiddelen we voor u voor een (tijdelijke) opnameplek buiten onze organisatie.

Voor vragen over zorg en/of aanmelding belt u met de afdeling Klantadvies en -bemiddeling. Zij staan u graag te woord.