Zorg

Eigen bijdrage

Vanaf 1 januari 2015 bestaat de AWBZ niet meer. Wat voorheen de AWBZ was is overgeheveld naar de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en Zorgverzekeringswet (Zvw).

De meeste zorg die Zorggroep ENA levert, valt onder de Wlz. Ook levert Zorggroep ENA zorg die onder de Wmo valt. Voor de Wlz en voor de Wmo betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen. Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is, kijkt u dan op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK regelt landelijk de eigen bijdragen voor zorg. U kunt ook bellen met onze afdeling Klantadvies en -bemiddeling.

Een tijdelijke opname op ons Eerstelijnsverblijf De Maat wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen aan het CAK. Neemt u hiervoor contact op met onze afdeling Klantadvies en -bemiddeling.