Zorg

Eigen bijdrage

De meeste zorg die Zorggroep ENA levert, valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook levert Zorggroep ENA zorg die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt. Voor de Wlz en voor de Wmo betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen. Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is, kijkt u dan op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK regelt landelijk de eigen bijdragen voor zorg. U kunt ook bellen met onze afdeling Klantadvies en -bemiddeling.

Een tijdelijke opname op ons Eerstelijnsverblijf De Maat wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen aan het CAK. Neemt u hiervoor contact op met onze afdeling Klantadvies en -bemiddeling.