Zorg

Kortdurend verblijf

Tijdelijk bij Zorggroep Ena verblijven, door middel van Eerstelijnsverblijf (ELV), logeermogelijkheid of respijtzorg, en onze zorg ontvangen is een aanbod waar cliënten vaak gebruik van maken. Dit wordt ook wel kortdurende zorg of kortdurende opname genoemd. Dit kan bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname als verder herstellen thuis niet mogelijk is. Of wanneer u moet herstellen tussen twee operaties in. Maar ook wanneer u even niet in staat bent om voor uzelf te zorgen als gevolg van een tijdelijke ziekte of handicap. Ook in situaties waarin normaliter mantelzorgers voor u zorgen en dit, door omstandigheden even niet kan, is kortdurende zorg van Zorggroep Ena een goede oplossing.

Kortdurend verblijf in een van onze locaties is mogelijk op meerdere manieren.

Kortdurend betekent wonen en zorg voor de duur tot zes weken met een mogelijke verlenging van nogmaals zes weken. Dit wordt Eerstelijns Verblijf genoemd. Eerstelijns Verblijf wordt gefinancierd uit uw ziektekostenverzekering en valt onder het basispakket. De indicatie voor kortdurend verblijf kan worden afgegeven door de huisarts of het ziekenhuis.

U kunt ook tijdelijk verblijven met een WLZ indicatie. Bijvoorbeeld omdat uw mantelzorger tijdelijk niet de zorg voor u kan dragen. Hiervoor bieden wij logeermogelijkheden op onze locaties. De financiering gaat hierbij vanuit de WLZ. Het CAK bepaalt hiervoor uw eigen bijdrage.

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor respijtzorg. Dit is een logeermogelijkheid vanuit de gemeente. Dit is als uw mantelzorger tijdelijk niet de zorg voor u kan dragen. Hierbij is een beschikking noodzakelijk die u kunt aanvragen bij het WMO loket van uw gemeente.

De medewerkers van Klantadvies en-bemiddeling bespreken graag met u de mogelijkheden en helpen u om tijdelijke zorg aan te vragen.