Wie zijn wij

Werken bij Ena

ENA als werkgever

Medewerkers van zorggroep ENA staan midden in het leven! Zij werken met veel plezier voor onze cliënten naast tijd voor hun gezin, sport en hobby’s. Werken bij zorggroep ENA – één van de grootste werkgevers in de regio – betekent dat je een bijdrage levert aan het welzijn van onze cliënten. Je levert professionele zorg en ondersteunende diensten. Hierdoor houden mensen regie over hun eigen leven.

Zorggroep ENA staat zelf ook midden in het leven en vervult een maatschappelijke positie in de regionale samenleving. Wij zijn lid van een aantal verenigingen en organisaties.

Onze organisatie steunt je in je werk. Wij waarderen deskundigheid en zelfstandigheid. Er is professionele aandacht voor het bijhouden van vaardigheden, opleidingen en voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Werken met en voor mensen doet iets met je. Ook daar hebben we aandacht voor.

Onze kernwaarden

  • Eigen regie
  • Aandacht en betrokkenheid
  • Eerlijk en betrouwbaar
  • Goede sfeer
  • Professioneel (aanbieden van kennis en scholing en medewerkers investeren ook zelf in hun ontwikkeling en vakgebied).

Zorggroep ENA doet mee met de najaarscampagne 

Wil je bij ons werken?

Kijk onder Vacatures of er een geschikte openstaande vacature voor je bijstaat.  

Oriëntatie opleidingen/verzorgende worden

Ben je niet gediplomeerd? Je wilt toch graag werken in de zorg? Zorggroep ENA is een erkend opleidingsinstituut . Via de BOL (Beroeps Opleidende leerweg) ga je naar school en een aantal dagen op stage binnen verschillende werkvelden.  Zorggroep ENA biedt veel BOL stageplaatsen aan op onze drie locaties. Via de BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) kom je in dienst en volg je op een school de opleiding.

Zorggroep ENA is aangesloten bij de Werkgeversvereniging van Zorg & Welzijn in Gelderland www.werkeninzorgenwelzijn.nl

Kijk ook op www.zorgenwelzijnplein.nl.

 

Zorggroep Ena doet mee aan het Waarschuwingsregister

Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.