Wie zijn wij

Zorgzwaartepakketten

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van zorgzwaartepakketten ( Mensen met een indicatie voor verblijf krijgen zorg toegekend in de vorm van een zorgzwaartepakket, het zogenoemde zzp. ). Steeds vaker is er een hoge indicatie nodig om in aanmerking te komen voor zorg en wonen. Wilt u alles weten over de zorgzwaartepakketten en wat dit voor u persoonlijk betekent? Bel dan met nummer 0342 – 47 95 72.  Zorggroep ENA biedt ZZP 4 t/m 8.