Wie zijn wij

Privacy beleid

Zorggroep Ena is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Zorggroep Ena heeft de verwerkingen van persoonsgegevens (indien nodig) gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De afspraken hierover heeft Zorggroep Ena vastgelegd in het privacy-statement. Hoe het in de praktijk gebruikt wordt is vastgelegd in het privacy reglement, een werkinstructie voor medewerkers. Aanvullend hierop is het protocol datalekken geformuleerd.

Zorggroep Ena heeft ook een Functionaris Gegevensbescherming. U kunt de FG bereiken via fg@zorggroepena.nl